Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Biblioteki uczelniane - rekomendacje MNiSW

Data dodania: 04.09.2020

Biblioteki uczelniane - rekomendacje MNiSW

MNiSW przedstawiło rekomendacje dla władz uczelni dotyczące organizacji kształcenia w nowym roku akademickim, w tym funkcjonowania bibliotek uczelnianych. Podkreślono, że bezpieczeństwo studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych musi pozostać absolutnym priorytetem a działalność dydaktyczna w uczelniach roku akademickim 2020/2021 powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. MNiSW przygotowało jednak zalecenia i wskazówki, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur.

Rekomendacje dotyczące bibliotek uczelnianych:

Funkcjonowanie bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 regulują szczegółowe wytyczne opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju. Zgodnie z nimi, aby korzystanie z bibliotek było bezpieczne, należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

  • zachowania odpowiedniej odległości między pracownikami (min. 1,5 m),
  • ograniczenia liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
  • zapewnienia pracownikom w razie potrzeby środków ochrony osobistej,
  • przygotowania pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19,
  • przestrzegania zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni,
  • ograniczenia dostępu do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

Czytaj więcej w serwisie gov.pl: Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni


Red.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP