Polecamy
19,00 PLN 29,00 PLN

Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i... więcej >

"Współczesna biblioteka naukowa - organizacja, funkcjonowanie, usługi" - studia podyplomowe w trybie zdalnym

Data dodania: 15.09.2020

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu uruchamiają pierwszą edycję studiów podyplomowych "Współczesna biblioteka naukowa – organizacja, funkcjonowanie, usługi". Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Team.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w różnego typu bibliotekach, ze wskazaniem na biblioteki naukowe.

Odpowiednio dobrane przedmioty umożliwią zdobycie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej bibliotek naukowych z uwzględnieniem zasadniczych aspektów, takich jak:

  • współczesne kierunki ich rozwoju i standaryzacji,
  • zagadnienia prawne i finansowe,
  • stosowane rozwiązania organizacyjne i procesy zarządcze w bibliotekach,
  • mechanizmy funkcjonowania oraz rodzaj i zakres świadczonych usług,
  • mechanizmy marketingu i promocji w pracy współczesnej biblioteki, która prowadzi różne rodzaje działalności: informacyjną, naukowo-badawczą, dydaktyczną i szkoleniową oraz kulturotwórczą.

Absolwent rozwinie sprawności i umiejętności w obszarze bibliologii oraz informatologii, między innymi w zakresie:

  • realizowania procedur aplikacji w zakresie funduszy krajowych i europejskich na rzecz działalności bibliotecznej, ochrony dziedzictwa narodowego oraz regionalnego;
  • sprawnego i profesjonalnego posługiwania się współczesnym warsztatem pracy biblioteczno-informacyjnym, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych, wdrażania narzędzi cyfrowych oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem informacji;
  • tworzenia, organizowania, przetwarzania oraz zarządzania różnego rodzaju zbiorami informacji i dokumentów.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Więcej informacji : https://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/ksztacenie/studia-podyplomowe


Red.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP