Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

"Student zawsze obecny..." - zmiana formuły jubileuszu

Data dodania: 16.09.2020

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce oraz obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi Komitet Organizacyjny Konferencji naukowej „Student zawsze obecny. W 60. rocznicę działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego” podjął decyzję o odwołaniu konferencji odbywającej się w formie stacjonarnej.

Aby jednak uczcić jubileusz Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przygotowaniu okolicznościowej publikacji. W związku z tym pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do nadsyłania tekstów, których tematyka oscyluje wokół bibliologicznego ruchu studenckiego, a w szczególności:

  • historia bibliologicznych kół naukowych w Polsce;
  • udział studentów i doktorantów w rozwoju polskiej bibliologii;
  • ruch studencki ośrodków bibliologicznych w Polsc
  • rozwój naukowy studentów i doktorantów kierunków bibliologicznych;
  • rozwój zawodowy studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; * aktualne prace prowadzone w ramach kierunków o profilu bibliologicznym; * bibliotekoznawcze koła naukowe a „ustawa 2.0” o szkolnictwie wyższym.

Z powodu procedury finansowania tej publikacji jesteśmy zobowiązani wyznaczyć nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do 1 listopada 2020 roku. Publikacja ukaże się drukiem na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021.

Aby właściwie zorganizować prace wydawnicze, bardzo prosimy o jednoznaczną deklarację chęci nadesłania tekstu do dnia 21 września 2020.

Na naszej stronie konferencja.szo.uni.wroc.pl znajdą Państwo założenia wydawnicze, zgodnie z którymi będą przygotowywane teksty.

Pozdrawiamy serdecznie
Komitet Organizacyjny


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP