Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

40 rocznica śmierci Bronisława Kocowskiego

Data dodania: 19.09.2020

40 rocznica śmierci Bronisława Kocowskiego

19 września 2020 r. mija 40. rocznica śmierci prof. dr. hab. Bronisława Kocowskiego (1907-1980), historyka, historyka książki, bibliotekoznawcy, bibliografa, dydaktyka, wieloletniego pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Urodził się w Jaworniku (woj. stanisławowskie). Studiował na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie na Wydziale Humanistycznym. W 1931 r. uzyskał dyplom magistra, a w 1936 doktora filozofii. Po studiach uczył w gimnazjach historii i nauki o Polsce. W czasie wojny wykładał na tajnych kompletach. Od 1942 do 1945 r. pracował w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. W 1946 r. przyjechał do Wrocławia i rozpoczął pracę w tworzącej się Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie zorganizował Oddział Starych Druków, którym kierował. W latach 1952-1966 był kustoszem zbiorów specjalnych. Od 1956 r. prowadził wykłady z nauki o książce oraz specjalizację z zakresu starych druków na Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących i w Katedrze Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, do której przeniósł się w 1966 r. Po przekształceniu jej w 1969 r. w Instytut Bibliotekoznawstwa powierzono mu kierowanie Zakładem Historii Książki i Bibliotek, w 1972 r. został dyrektorem tego Instytutu. W 1964 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 r. profesora zwyczajnego.

Jako badacz i  dydaktyk interesował się przede wszystkim historią, bibliotekoznawstwem, dziejami dawnej książki, a także wojskowością. Jego dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji. Do najcenniejszych należą: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, opracowany według światowych zasad badań proweniencyjnych, Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku, Drzeworytowe książki średniowiecza. Liczne publikacje zamieszczał w czasopiśmie „Sobótka”. Był współredaktorem  Encyklopedii wiedzy o książce oraz serii wydawniczej „Książka o Książce”.

W 1949 r. został przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Należał do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. Aktywnie działał w Komisji Historii Śląska i przewodniczył Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

E.D.

Zob. też:
Gaca-Dąbrowska Zofia:  Między historią wojskowości a historią książki - Bronisław Kocowski. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa: SBP, 1995, s. 26-35 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; nr 4)
Kubów Stefan: Kocowski Bronisław. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Warszawa: PWN, 1986, s. 97-98
Niemiec Honorata: Twórcy wrocławskiej bibliologii. Karol Głombiowski, Antoni Knot, Bronisław Kocowski – biografia, wspomnienia, bibliografia. „Biuletyn EBIB” nr 5/2006 http://www.ebib.pl/2006/75/niemiec.php [dostęp 26.06.2020]
„Roczniki Biblioteczne” 1988 z. 1 (Poświęcony pamięci prof. Bronisława Kocowskiego w dziesiątą rocznicę śmierci)
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP