Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Wręczenie tytułu Pomorskiemu Bibliotekarzowi Roku 2019

Data dodania: 01.10.2020

Wręczenie tytułu Pomorskiemu Bibliotekarzowi Roku 2019

30 września 2020 roku był wyjątkowy dla wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy z województwa pomorskiego, a dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, szczególnym. Oficjalnie do grona najlepszych bibliotekarzy województwa pomorskiego dołączyła decyzją Kapituły Okręgu Pomorskiego Agata Szklarkowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.

Tytuł najlepszemu Bibliotekarzowi Roku 2019 w województwie wręczyła Teresa Milewska, przewodnicząca Okręgu Pomorskiego SBP oraz Jacek Prądziński, sekretarz Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP, ubiegłoroczny laureat tytułu Pomorskiego Bibliotekarza Roku.

Wręczenie nagrody odbyło się siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku podczas inaugurującego rok szkolny 2020/2021 spotkania Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy miasta Słupska i regionu.

W tym roku do tytułu Pomorskiego Bibliotekarza Roku zgłoszono 5 kandydatów:
 

 • Joanna Kujawska-Frejlich – kierownik Miniateki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
 • Agata Szklarkowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
 • Renata Sztabnik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy
 • Anna Wałek – dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej    
 • Elwira Worzała – nauczyciel bibliotekarz Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku   

Kapituła Konkursu Okręgu Pomorskiego w składzie:
 

 • Teresa Milewska - przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
 • Małgorzata Kłos - wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
 • Jacek Prądziński - sekretarz Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
 • Teresa Arendt - członek Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
 • Maria Chamier-Gliszczyńska - członek Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
 • Sabina Czaja - przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Słupsku
 • Katarzyna Kulesza - przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Gdańsku
 • Anna Buczkowska-Pawlik - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału SBP w Słupsku
 • Beata Taraszkiewicz - dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku

w jawnym głosowaniu przyznała kandydatom punkty od 1 do 5 przy założeniu, że osoba, która ma otrzymać tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2019, uzyskuje ich maksymalną ilość.

Zwycięzcą została Agata Szklarkowska uzyskując 35 punktów i tym samym I miejsce, pozostali kandydaci otrzymali następujące liczby punktów:

Anna Wałek – 32 punkty, miejsce II
Renata Sztabnik – 29 punkty, miejsce III
Joanna Kujawska-Frejlich – 23 punkty, miejsce IV
Elwira Worzała – 16 punkty, miejsce V
 
Tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku to prestiżowa nagroda przyznawana za działania na rzecz bibliotek, użytkowników i środowiska lokalnego, jak również środowiska bibliotekarskiego i działania na rzecz innych bibliotek regionu.
 

Laudacja:
 
Agata Szklarkowska

wykształcenie: wyższe nauczycielskie, podyplomowe: bibliotekoznawstwo i inf. nauk., informatyka w nauczaniu, zarządzanie oświatą
21 lat pracy w bibliotece

Działania na rzecz biblioteki / bibliotek

W 2019 r., dzięki A. Szklarkowskiej, Filia PBW w Bytowie otrzymała wyremontowany i przystosowany do użytkowania budynek, w którym postawiono na nowoczesną organizację przestrzeni bibliotecznej oraz utworzono funkcjonalną salę dydaktyczną, z węzłem sanitarnym i przeznaczeniem na działania wspierające placówki oświatowe w powiecie bytowskim. Przeprowadzono też modernizację I piętra budynku PBW w Słupsku aranżując przestrzeń biblioteczną tak, aby usprawnić zarówno pracę bibliotekarzy i administracji.
A. Szklarkowska zaplanowała i wdrożyła modernizację sprzętu informatycznego w PBW oraz jej 4 filiach, zgodnie z wymogami aktualnych zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Dzięki temu, że pracownicy oraz użytkownicy zyskali dostęp do nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu usprawniono realizację procesów bibliotecznych i znacznie podniesiono poziom obsługi czytelników.
W celu koordynacji zadań bibliotecznych wspomagających placówki oświatowe ,w tym biblioteki szkolne, A. Szklarkowska utworzyła w PBW Wydział Wspomagania Edukacji.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2019 r. odbyła się XXVI edycja Pomorskiej Wiosny Literackiej. To największa w woj. pomorskim impreza promująca czytelnictwo. W ramach trwającego cztery dni festiwalu literatury zorganizowano aż 50 spotkań, z czego 35 w ponad 20 różnych miejscowościach na Pomorzu, m.in. w Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Redzikowie, Sławnie, Trzebielinie, Wicku. W spotkaniach uczestniczyło 4220 uczniów. Wyjątkową propozycją w tej edycji były warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży. Z inicjatywy A. Szklarkowskiej, współorganizator tej imprezy, Stowarzyszenie Edukacjne VOLUMIN, działające od 20 lat przy PBW, otrzymało z MKiDN nagrodę pieniężną w wys. 15.000 zł za całokształt działalności i wkład w organizację Pomorskiej Wiosny Literackiej. Także dzięki kandydatce i ofercie bibliotecznej przygotowanej specjalnie dla nauczycieli seniorów, PBW otrzymała certyfikat "Miejsce Przyjazne Seniorom".

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

W 2019 r. PBW wspomagała biblioteki szkolne, głównie w zakresie organizacji i zarządzania. Zorganizowano kilkadziesiąt takich spotkań w PBW i 4 filiach. Aktywnie działały w nich punkty konsultacyjne prawie codziennie odpowiadając na pytania i prośby bibliotekarzy szkolnych. Realizowano program "Wolontariat jest ok", w ramach współpracy z bibliotekami szkolnymi. W 2019 r. w placówce było łącznie 54 wolontariuszy, którzy przepracowali aż 726 godzin. Ponadto A. Szklarkowska koordynowała powstanie i działania sieci doradców zawodowych w filiach PBW w Człuchowie i Bytowie. Odbyło się 6 spotkań sieci nt. potrzeb doradców i metod ich wsparcia. W efekcie wyodrębniono w zbiorach dział doradztwa zawodowego i udostępniono on-line bibliografię tematyczną (150 poz.) z uwzględnieniem najnowszych artykułów.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W l. 2010, 2014 i 2019, A. Szklarkowska otrzymała Nagrody Marszałka Woj. Pomorskiego za rzetelną pracę na rzecz regionu, sprawne kierowanie PBW w Słupsku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku, wsparcie nauczycieli w rozwoju czytelnictwa w szkołach oraz zaangażowanie w realizację Regionalnego Programu Strategicznego "Aktywni Pomorzanie". Natomiast w 2018, w związku z Jubileuszem XXV - lecia Pomorskiej Wiosny Literackiej otrzymała Nagrodę MKiDN za całokształt pracy promującej czytelnictwo i wartościową literaturę.

Cechy osobowościowe

A. Szklarkowska, to osoba odpowiedzialna i kreatywna, czego dowodzą zmiany w funkcjonowaniu placówki. Otwarta na współpracę i podejmowanie nowych wyzwań zawodowych docenia nie tylko wieloletnie doświadczenie pracowników, ale też nowe rozwiązania. Jest osobą życzliwą otoczeniu, uznaje dialog i kompromis za właściwe metody rozwiązywania problemów. Jej koncepcja funkcjonowania Biblioteki opiera się na znajomości zadań placówki i specyfiki jej funkcjonowania oraz wymagań i oczekiwań środowiska, na rzecz którego działa. Jako sprawny menedżer oświaty posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, cechuje ją tez duża kultura osobista.

Bibliotekarzami Roku w województwie pomorskim zostali:

2011 – Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (14 lat pracy w bibliotece)
2012 – Zofia Biskupska-Lisiecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku (27 lat pracy w bibliotece)
2013 – Beata Taraszkiewicz, dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku (27 lat pracy w bibliotece)
2014 – Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi (35 lat pracy w bibliotece)
2015 – Gabriela Skoracka, kierownik Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (35 lat pracy w bibliotece)
2016 – Zbigniew Walczak, kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (11 lat pracy w bibliotece)
2017 – Bożena Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie (40 lat pracy w bibliotece)
2018 – Jacek Prądziński, bibliotekarz Biblioteki Miejskiej w Bytowie (3 lata pracy w bibliotece)
2019 – Agata Szklarkowska, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku (21 lat pracy w bibliotece)

 


Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP