Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 października 2020 roku

Data dodania: 19.10.2020

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 października 2020 roku

Biblioteka Narodowa przedstawiła zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach, zwłaszcza w punkcie dotyczącym organizacji imprez, spotkań i zebrań.
Przypomina także o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad takich jak:

  • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
  • dezynfekowanie rąk,
  • zasłanianie ust i nosa,
  • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
  • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
  • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

W miarę możliwości nie rekomenduje się angażowania w prace wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych. Rekomendowane jest podtrzymywanie trybu pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe, oraz ograniczanie bezpośrednich kontaktów na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Organizacja imprez, spotkań i zebrań

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ogranicza na terenie całego kraju liczbę uczestników zgromadzeń odpowiednio dla strefy czerwonej do 10 osób, żółtej do 25 osób. W przypadku imprez, spotkań i zebrań dla powiatów oznaczonych kolorem czerwonym do 10 osób i żółtym do 20 osób.

Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w pierwszej kolejności organizowanie wydarzeń tylko w formie on-line.

BN rekomenduje organizację wydarzeń na świeżym powietrzu oraz w przestrzeniach zamkniętych tylko w tych miejscowościach, w których nie ma przypadków zakażeń koronawirusem. Obowiązują wówczas zasady reżimu sanitarnego określone w przepisach.

Szczegółowe informacje na stronie >> Biblioteki Narodowej

Czytaj także: Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 9 października 2020 r.


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP