Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Konferencja Jubileuszowa - Jest w nas moc - 85 lat SBP na Lubelszczyźnie

Data dodania: 16.11.2020

Konferencja Jubileuszowa - Jest w nas moc - 85 lat SBP na Lubelszczyźnie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie zaprasza na Konferencję Jubileuszową "Jest w nas moc – 85 lat SBP na Lubelszczyźnie", która odbędzie się 19 listopada br. o godz. 12:00 i będzie transmitowana online na Facebooku Zarządu Okręgu SBP w Lublinie.

Program

  • Jest w nas Moc! 85 lat – Joanna Chapska
  • Działalność SBP na tle innych organizacji zawodowych. Przykłady aktywności na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej – dr Renata Malesa
  • Wikipedia i bibliotekarze - działania SBP na rzecz akcji #1lib1ref – Joanna Potęga
  • Jak bibliotekarze z całego świata realizują cele zrównoważonego rozwoju – Magdalena Gomułka

Joanna Chapska – pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie, członek Zarządu Głównego w Warszawie. Jest koordynatorką lubelskich Dyskusyjnych Klubów Książki, projektu Erasmus +, Para Buch! Książka w ruch!, Cyfrowi Wędrowcy. Aktywnie wspiera pracę bibliotek publicznych województwa lubelskiego i działa na rzecz umacniania pozycji bibliotekarza w lokalnej społeczności. Jej obszarem zainteresowań jest promocja literatury i czytelnictwa. Prowadzi spotkania autorskie i rozmowy o literaturze i książkach.

dr Renata Malesa – adiunkt Katedry Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kilku obszarów problemowych, m.in.: wyzwania jakie społeczeństwo informacji i wiedzy stawia przed bibliotekami, ich rola w procesie komunikacji społecznej, marketing i PR w działalności informacyjnej, procesy automatyzacji, komputeryzacji i cyfryzacji w  polskim i światowym bibliotekarstwie oraz zagadnienia kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji. Działalność dydaktyczna obejmuje m.in. zagadnienia organizacji i zarządzania informacją, cyfryzacji zasobów kultury, źródeł informacji, marketingu bibliotecznego i systemów informacyjnych.

Joanna Potęga – bibliotekarka, trenerka, wykładowca akademicki, zawodowo (Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) i społecznie (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Warszawie) od wielu lat związana z bibliotekarstwem. Jedną z jej zawodowych pasji jest dzielenie się zdobywaną wiedzą i doświadczeniami z innymi. Od 2017 roku zaangażowana jest w organizowanie i propagowanie w Polsce akcji #1lib1ref (jeden bibliotekarz – jeden przypis) oraz Wikiprojektu: Biblioteka https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka

Magdalena Gomułka – starszy bibliotekarz Biblioteki Śląskiej, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego i członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 2013 roku współpracuje z bibliotekarzami z całego świata w projektach International Librarians' Network (ILN) oraz IFLA International Advocacy Programme. Koordynatorka grupy IFLA dla młodych bibliotekarzy New Professionals Special Interest Group (NPSIG), która jest miejscem dla pracowników bibliotek chcących poszerzyć własną sieć kontaktów zawodowych czy poznania specyfiki IFLA. Interesuje się nowymi technologiami i działalnością informacyjną bibliotek.

Patronat: Urząd Miasta Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego, Zarząd Główny SBP, portal sbp.pl

Wydarzenie na FB: https://facebook.com/events/1062302900888760/

Strona www: http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/


Redakcja


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP