Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

35 rocznica śmierci Anny Czekajewskiej-Jędrusik

Data dodania: 23.11.2020

35 rocznica śmierci Anny Czekajewskiej-Jędrusik

22 listopada 2020 r. minęła 35. rocznica śmierci doc. dr Anny Czekajewskiej-Jędrusik (1921-1985), księgoznawcy, naukoznawcy, bibliografa, nauczyciela akademickiego, wieloletniej dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (IBiIN UW).

Urodziła się w Kłomnicach w  woj. częstochowskim. Rodzicami byli Waleria (z d. Bartoń) i Kazimierz Czekajewski , kierownik urzędu pocztowego.
W 1939 r. ukończyła Gimnazjum i Liceum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Częstochowie. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł magistra uzyskała w 1953 r. Od 1950 r. pracowała w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, w 1953 przeszła do pracy na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk  humanistycznych otrzymała w 1964 r. W 1969 r. została mianowana docentem i objęła kierownictwo IBiIN na UW. Kierowała nim do 1981 r. W latach 1982-1985 była kierownikiem Zakładu Bibliografii w IBiIN.

Jej zainteresowania  badawcze i publikacje dotyczyły książki polskiej w dobie Odrodzenia. Zajmowała się  również teorią i historią bibliografii polskiej  i obcej XIX stulecia. Starała się wypracować własną koncepcję programową studiów bibliotekoznawczych i informacji naukowej. Prowadziła zajęcia dydaktyczne  z zakresu  historii i teorii bibliografii polskiej i obcej. Była współautorką skryptu  Teoretyczne problemy bibliografii współczesnej. Wybór tekstów z literatury obcej (1977). Wypromowała 98 magistrów i 2 doktorów. Była czynna w środowisku bibliotekarskim, powoływana do rad naukowych  i zespołów problemowych Biblioteki Narodowej i instytutów bibliotekoznawstwa. Pracowała w Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym Bibliotekoznawstwa  i Informacji Naukowej przy Ministrze Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, była sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej.

Oprócz wybitnej umysłowości cechowało  ja ciepło, życzliwość dla ludzi i urok osobisty.

K.K.

Zob. też:
Kłosowska Małgorzata: Opiekun naszego roku - Anna Czekajewska Jędrusik, w: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa: SBP, 1995, s. 18-25 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 4)
Skrzypczak Andrzej: Anna Czekajewska-Jędrusik (1921-1985), „Przegląd Biblioteczny” 1987, z. 1.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP