Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Zofia Jaśkowska (1932-2020) - wspomnienie

Data dodania: 25.11.2020

Zofia Jaśkowska (1932-2020) - wspomnienie

9 listopada dotarła do nas smutna informacja o śmierci Pani Zofii Jaśkowskiej, dyrektor Biblioteki w latach 1985-1991. Odeszła przeżywszy 88 lat.

Urodziła się w Boczkach (gmina Grajewo). Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Ełku, następnie studiowała na Wydziale Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Przez ponad dekadę pracowała w szkolnictwie na terenie powiatu grajewskiego, ucząc języka polskiego. Kolejne lata aktywności zawodowej związała z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Grajewie, gdzie przez 2 lata była instruktorem, a przez kolejnych 9 lat dyrektorem.

W 1975 roku zaczęła swoją pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łomży jako wicedyrektor ds. merytorycznych, w roku 1985 została dyrektorem głównym i sprawowała tę funkcję  aż do 1991 r. Pani Zofia Jaśkowska była niezwykle aktywną osobą, pełniła 13 różnych funkcji społecznych, m. in. w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. 15 marca 1976 r., na pierwszym zjeździe SBP Okręgu łomżyńskiego została wybrana na przewodniczącą. Funkcję tą pełniła też w kilku następnych kadencjach. Był to okres dynamicznego rozwoju stowarzyszenia w zakresie zarówno powoływania nowych kół w terenie, jak też ilości nowych członków w strukturze wojewódzkiej SBP. W ciągu trzech lat powstało 12 terenowych kół SBP, liczących 239 członków. Stowarzyszenie pod przewodnictwem Zofii Jaśkowskiej prowadziło bardzo ożywioną działalność, organizując częste konferencje, sesje naukowe, spotkania autorskie, wycieczki szkoleniowe dla pracowników bibliotek. Zamieszczano publikacje artykułów w czasopismach tak regionalnych jak i fachowych.

Jej zaangażowanie doceniono przyznając liczne odznaczenia, m. in.: Złoty Krzyż Zasługi, odznakę “Zasłużony Działacz Kultury”, dyplom honorowy Ministerstwa Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, nagrodę wojewody łomżyńskiego “Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”.

W artykule z 1987 roku w tygodniku “Kontakty” twierdziła, że “ (…) lubi swój zawód i pracę – gdyby raz jeszcze wybierała, też zostałaby bibliotekarką”.
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zapamiętają Panią Zofię Jaśkowską jako swojego dyrektora dbającego o instytucję, o rozwój biblioteki – z jej inicjatywy powstawały kolejne filie biblioteczne na terenie łomżyńskich osiedli. Zapamiętają też troskę o pracowników i zaangażowanie społeczne.

Zostanie na zawsze w naszej pamięci.

Teresa Fromelc-Pawelczyk/MBP w Łomży
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP