Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

10 rocznica śmierci Bogdana Krowickiego

Data dodania: 01.12.2020

10 rocznica śmierci Bogdana Krowickiego

1 grudnia 2020 r. mija 10. rocznica śmierci Bogdana Krowickiego (1947-2010), starszego kustosza w Bibliotece Narodowej, kierownika Pracowni Centralnego Katalogu Czasopism Polskich, organizatora bazy danych tego katalogu (POLARKA).

Urodził się w Grodzisku Mazowieckim, ale prawie całe swoje życie spędził w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 31 im. Bolesława Chrobrego, a następnie rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Technicznej nr 14 w Warszawie, uzyskując dyplom technika elektronika w zakresie teletransmisji. Przez pewien czas pracował w wyuczonym zawodzie jako technik dźwięku. W kręgu jego zainteresowań była też filozofia. W 1970 r. zdał egzamin wstępny na Wydział Filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.  Studia ukończył w 1977 r. obroną pracy magisterskiej pt. Roman Ingarden – teoria brzmień słów jako przedmiotów intencjonalnych. Po studiach wyjechał do Anglii, gdzie pracował zarobkowo, a jednocześnie uczył się języka angielskiego. Po powrocie do Polski w 1979 r. zdał egzamin państwowy ze znajomości tego języka.

W styczniu 1980 r. rozpoczął pracę w Bibliotece Narodowej jako młodszy bibliotekarz. Powierzono mu przygotowanie materiałów do Centralnego Katalogu Czasopism Polskich. Zadanie to, na różnych etapach pionierskie, realizował do końca swego życia. W 1984 r. awansowano go na stanowisko bibliotekarza, w 1987 został starszym bibliotekarzem, w 1989 r. kustoszem, a  1 lipca 1989 r. objął  funkcję kierownika Pracowni Centralnego Katalogu Czasopism Polskich. W 1992 r. otrzymał nominację na starszego kustosza.

Po objęciu kierownictwa Pracowni przez Bogdana Krowickiego rozpoczęto redagowanie opisów czasopism w bazie danych według zasad międzynarodowych. Opracowano zgodnie z nimi ponad 40.000 rekordów. W 2002 r. zakład we współpracy z Działem Przetwarzania Danych BN przeprowadził konwersję bazy głównej i bazy sprawozdań z formatu POLARKA do formatu USMARC (MARC 21). Wspólnie z Małgorzatą Nowik napisał wówczas materiały instruktażowe pt. Opis wydawnictwa ciągłego w formacie USMARC i instrukcja wypełniania rekordu bibliograficznego w systemie INNOPAC (1997), a ich znowelizowana wersja pt. Opis wydawnictwa ciągłego w formacie MARC 21: zasady tworzenia rekordu bibliograficznego i rekordu zasobu w systemie INNOPAC w Bibliotece Narodowej została wydana w 2004 r.  

Bogdan Krowicki był  człowiekiem dobrym, otwartym, zarazem cichym i pozornie skrytym, życzliwym dla otoczenia, bardzo uczynnym. Zmarł po dłuższej chorobie 1 grudnia 2010 r. w wieku 63 lat. Pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

J.S.

Zob. też:
Czarnik Oskar Stanisław: Bogdan Krowicki (1947-2010). W: Zostawili swój ślad. Warszawa : SBP, 2017, s. 137-143 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 15)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP