Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej

Data dodania: 15.12.2020

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym cyklicznym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. Marii Dembowskiej. Jednym z celów konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa,  informacji naukowej oraz dyscyplin pokrewnych.

W obecnej edycji  konkursu, do NAGRODY MŁODYCH SBP  mogą być zgłoszone prace obronione  latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020.

Zapraszam do udziału w Konkursie wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy, architektów informacji i pracowników informacji naukowej.

Gorąco zachęcam promotorów i absolwentów do nadsyłania prac magisterskich do dnia 30 kwietnia 2021 r. w postaci papierowej na adres:

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.

oraz w postaci elektronicznej na adres: wydawnictwo@sbp.pl

Informacji udziela sekretarz Konkursu Marta Lach m.lach@sbp.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.                       Przewodnicząca

       Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP