Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

ZG SBP powołał Sekcję Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury

Data dodania: 18.12.2020

ZG SBP powołał Sekcję Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury

Z przyjemnością informujemy, że 15 grudnia br. uchwałą Zarządu Głównego SBP powołana została Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury. Sekcja jest owocem dwuletniej działalności i starań środowiska bibliotekarzy muzealnych, przed którym stoi wiele wyzwań organizacyjnych oraz merytorycznych. Bardzo się cieszymy, iż w pracy nad ich osiągnięciem wspierać nas będzie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Podstawowymi celami Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury są:

  1. Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych bibliotekarzy, pracowników bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury, a także pracowników odpowiedzialnych za zbiory biblioteczne ww. jednostkach macierzystych.
  2. Dążenie do włączenia zainteresowanych bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury do krajowej sieci bibliotecznej.
  3. Wsparcie w dążeniu do uzyskania statusu biblioteki naukowej przez zainteresowane biblioteki muzeów, galerii i instytucji kultury.
  4. Dążenie do uznania w muzeach wykształcenia bibliotekarskiego jako kierunkowego i umożliwiającego awans merytoryczny.
  5. Promowanie i wzmacnianie kompetencji i rozwoju zawodowego  bibliotekarzy muzealnych i pracowników bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury, a także pracowników odpowiedzialnych za zbiory biblioteczne poprzez konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz publikacje.
  6. Nawiązanie i rozwijanie regularnych i ścisłych kontaktów mających na celu wzajemne wspieranie się.
  7. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami muzeów, galerii i instytucji kultury odpowiedzialnymi za zbiory biblioteczne.
  8. Współpraca z instytucjami i organizacjami aktywnymi w dziedzinie kształtowania standardów pracy w bibliotekach oraz standardów opracowania zbiorów bibliotecznych.
  9. Aktywne tworzenie i promowanie w kraju zawodu bibliotekarza muzealnego oraz profesjonalnych standardów pracy bibliotekarzy, pracowników bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury oraz pracowników odpowiedzialnych za zbiory biblioteczne.

Wybory do władz Sekcji odbyły się w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bibliotekarzy i Pracowników Muzealnych “Bibliotekarz w muzeum. Praca – współpraca – wyzwanie”, zorganizowanej 25 września 2020 roku przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

W skład Zarządu Sekcji weszły:  

Katarzyna Žák-Caplot (przewodnicząca, Biblioteka Muzeum Warszawy)
Aleksandra Siuciak (wiceprzewodnicząca, Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku)
Marta Kurzyńska (członek Zarządu, Biblioteka Muzeum Narodowego w Szczecinie)
Magdalena Skrejko (sekretarz, Biblioteka Muzeum Fotografii w Krakowie)
dr Sylwia Szarejko (skarbnik, Muzeum Pamięci Sybiru).


Autorką logo jest Iwona Kolasińska (Muzeum Pamięci Sybiru)
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich bibliotekarzy i pracowników opiekujących się zbiorami bibliotecznymi w polskich muzeach, galeriach i instytucjach kultury.
Kontakt: sekcja.bmgik@gmail.com


Katarzyna Žák-Caplot / Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP