Polecamy
28,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

„Książnica Śląska”– czasopismo naukowe Biblioteki Śląskiej

Data dodania: 11.01.2021

„Książnica Śląska”– czasopismo naukowe Biblioteki Śląskiej

„Książnica Śląska” to czasopismo naukowe Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Ukazuje się nieregularnie od 1983 roku, a od 2020 roku regularnie jako półrocznik. Jest kontynuacją  „Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Śląskiej” wydawanego w latach 1956-1976. To czasopismo naukowe o szerokim profilu humanistycznym, w którym publikowane są rozprawy i materiały poświęcone przede wszystkim zagadnieniom z kręgu bibliologii i bibliotekoznawstwa, ale także literaturoznawstwa, teatrologii oraz historii Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Część materiałów to opracowania źródłowe przygotowane w oparciu o zbiory Biblioteki Śląskiej. W półroczniku ukazują się artykuły, recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych, wystaw i realizowanych projektów.

W 2020 roku powołano Radę Naukową oraz nowy zespół redakcyjny „Książnicy Śląskiej”, zmienił się również format i szata graficzna czasopisma. Zamiarem nowej redakcji jest stworzenie pisma otwartego i międzydyscyplinarnego, w którym publikowane będą rozprawy nie tylko z kręgu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, ale także szeroko rozumianej humanistyki.

Od tego roku wersją referencyjną czasopisma jest postać elektroniczna –  Książnica Śląska –  pod tym adresem znajdują się numery bieżące i archwialne oraz informacje dotyczące półrocznika, w tym wskazówki edytorskie. 

Numer bieżący – 31/2020:

Na półmetku obchodów 100. rocznicy powstań śląskich i plebiscytu został oddany do rąk czytelników kolejny numer czasopisma naukowego Biblioteki Śląskiej. Trzydziesty pierwszy tom „Książnicy Śląskiej” w całości poświęcony został wydarzeniom sprzed stu lat.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią >> https://bs.katowice.pl/dzialalnosc/dzialalnosc-naukowa/ksiaznica-slaska/numer-biezacy/


AK/Biblioteka Śląska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP