Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Zamiar likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim

Data dodania: 22.01.2021

Zamiar likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich skierowało w dniu 21 stycznia 2021 roku list do przedstawicieli władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi, dotyczący zamiaru likwidacji osiemnastu filii bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach, Zgierzu, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach, Bełchatowie, Opocznie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie, Wieruszowie i Bronowie.

W liście podpisanym przez Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską, przewodniczącą SBP, wyrażony został stanowczy sprzeciw wobec planowanych przez władze samorządowe  działań.

Zwrócono w nim uwagę, że likwidacja filii to nie tylko rozproszenie naukowego księgozbioru, ale i utrata dla lokalnej oświaty wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. To również pozbawienie mieszkańców małych miejscowości dostępu do cenionej, specjalistycznej oferty bibliotek pedagogicznych, uzupełniającej działalność bibliotek szkolnych i publicznych  w lokalnych środowiskach.

W liście podkreślono wysoką jakość  dotychczasowych działań bibliotek filialnych. Opinię tę sformułowano m.in. w oparciu o wyniki  prowadzonych przez Stowarzyszenie od 2013 roku ogólnopolskich badań badania efektywności bibliotek.  Adresatom pisma zwrócono uwagę na fakt, że w wielu obszarach funkcjonowania, biblioteki województwa  łódzkiego osiągają wskaźniki powyżej średniej krajowej uzyskiwanej przez biblioteki pedagogiczne w Polsce.  Podkreślono, że  wyróżniają się one szczególnie wysokimi wskaźnikami liczby obsługiwanych użytkowników (w tym bardzo wysokim w stosunku do średniej krajowej procentem obsługiwanych nauczycieli),  liczby wypożyczeń w przeliczeniu na użytkownika, liczby szkoleń dla użytkowników, liczby godzin, w których dostępne są usługi biblioteczne. Wysoki jest również poziom satysfakcji użytkowników bibliotek województwa łódzkiego. Pedagogiczne biblioteki województwa łódzkiego pracują niezwykle efektywnie, mimo, iż Organizator przekazuje na ich działanie niższy (0,2)procent swojego budżetu niż  średnia krajowa (0,3).

W piśmie powołano się również  na statutowe zadania bibliotek, wskazując,  że biblioteki pedagogiczne pełnią nie tylko rolę "wypożyczalni książek", lecz przede wszystkim - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  – ich działalność stanowi wsparcie dla nauczycieli i szkół (doskonalenie zawodowe w formie Sieci Współpracy i Samokształcenia, pomoc nauczycielom na początku ich pracy, w trakcie awansu zawodowego czy podnoszenia kwalifikacji). Podkreślono rolę działań bibliotek w województwie łódzkim na rzecz społeczności lokalnych oraz fakt ich wielokrotnego nagradzania za organizację licznych  imprez promujących czytelnictwo.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stwierdza, że brak jest dostępnych raportów czy analiz, leżących u postaw decyzji o likwidacji, nazywanej w publicznych wystąpieniach  przedstawicieli władz samorządowych „reorganizacją”. Z pewnością, część filii wymaga dofinansowania, nowego lokalu, innych zmian, ale  zdaniem SBP, żaden książkomat nie zastąpi użytkownikom przestrzeni bibliotecznej z jej profesjonalnym personelem i sprofilowanymi usługami. Według SBP, negatywne skutki likwidacji filii dla środowiska lokalnego związanego z edukacją, oświatą i kulturą będą długo odczuwalne.


Biuro ZG SBP
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP