Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Czytam więc jestem

Data dodania: 12.05.2011

Czytam więc jestem

Kultura otwartego społeczeństwa informacyjnego

Zapaść czytelnicza w Polsce jest faktem. Jedna trzecia uczących się i studiujących nie miała w ciągu roku kontaktu z książką. Brak kontaktu ze słowem drukowanym dłuższym niż kilka stron deklaruje 56% Polaków. Tylko 53% badanych przeczytało tekst dłuższy niż trzy strony maszynopisu. Na pytanie o czytanie prasy 35% oznajmiło, że nie brudziło sobie rąk gazetami w minionym roku, 41% czyniło to sporadycznie, prasę regularnie czytało 24%. Nie czyta 36% osób na stanowiskach kierowniczych, 44% przedsiębiorców i połowa pracowników administracji i usług.

Zapaści czytelniczej towarzyszy fatalny stan bibliotek publicznych i szkolnych, malejąca liczba księgarń czyli w efekcie coraz trudniejszy dostęp do książki. W ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia ze zmniejszaniem się zakupów do bibliotek: w 2008 r. średnia zakupów wyniosła 9,6 woluminów na 100 mieszkańców, w 2009 r. już tylko 7,5. Nieznaczny wzrost w 2010 nie czyni jeszcze wiosny, standard międzynarodowy bowiem ustalony jest na 30 woluminów. Czytanie i kompetencje językowe przechodzą z listy podstawowych zadań systemu edukacyjnego do rodzaju przyjemności czasu wolnego, których potrzebę odczuwają nieliczni. Dzieje się tak przy rosnącej liczbie obywateli z wyższym wykształceniem, deklaracjach ministerstwa infrastruktury o 1 mld na laptopy dla uczniów przy jednoczesnym braku zrozumienia, że warunkiem racjonalności takich decyzji są kompetencje językowe i cywilizacyjne użytkowników.

Świat zmierza ku społeczeństwu informacyjnemu, my pozostajemy na etapie pozornej modernizacji. Panel poświęcony czytelnictwu jest z jednej strony opartą na najnowszych badaniach diagnozą stanu krytycznego, w jakim się znaleźliśmy, z drugiej - próbą nakreślenia dróg wyjścia z kryzysu. Alternatywa jest bezwględna: albo skażemy się na rolę wyrobników i pariasów albo wyznaczymy drogę dojścia do społeczeństwa wiedzy, którego zharmonizowany rozwój warunkowany jest kompetencjami językowymi i kulturowymi obywateli. Równorzędnymi i niezbywalnymi jego narzędziami są książka, komputer i internet. Wieloletni program czytelnictwa, stanowiący jeden z punktów Paktu dla Kultury, wyznacza zadania naprawcze obejmujące zarówno edukację, system biblioteczny jak i edukację medialną na rzecz czytelnictwa.

W panelu biorą udział: Edwin Bendyk, dzienikarz tygodnika „Polityka”, wykładowca Collegium Civitas; Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Zina Jarmoszuk, MkiDN, pracuje nad Wieloletnim Programem Rządowym Promocji Czytelnictwa do 2020; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej
Prowadząca: Beata Stasińska, wydawca, współautorka Społecznego Programu Czytelnictwa.

Zapraszamy do Teatru Dramatycznego 13 maja o godzinie 12.00. Spotkanie odbędzie się w Sali im Zatorskiego.

Kongres Obywateli Kultury

Zostały już tylko dzień do wyjątkowego wydarzenia jakim jest Kongres Obywateli Kultury - największa tego typu impreza organizowana przez środowiska społeczeństwa obywatelskiego na rzecz kultury.

Serdecznie zapraszamy na nasze sesje:

13 maja odbędą się debaty OFOPu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul.Pańska 3, Warszawa,

godz. 12.00 - 13.30; Kultura w debacie publicznej - debata publiczna w kulturze – OFOP, Kultura Liberalna

Paneliści:

 • Paweł Marczewski - Kultura Liberalna
 • Grzegorz Lewandowski - przedstawiciel Inicjatywy Warszawa 2020
 • Piotr Frączak - OFOP
 • Bogna Świątkowska - Fundacja Bęc Zmiana
 • Anna Mazgal - moderatorka

godz. 13.30 - 15.00; Czy organizacje pozarządowe mogą być samowystarczalne? - OFOP, Fundacja Anioły Filantropii

Paneliści:

 • Roman Osadnik - Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Teatr Polonia
 • Aleksandra Kiełczowska, Paweł Bronikowski - Fundacja Anioły Filantropii
 • Tomasz Schimanek - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska - moderator

godz. 15.00 - 16.30; Fundusze europejskie na kulturę - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Paneliści:

 • Renata Calak - wicedyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MRR
 • Elżbieta Dydak - sekretarz Programu Rozwoju Bibliotek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Czekamy również na potwierdzenie przybycia:

 • Ziny Jarmoszuk - dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w MKiDN
 • Magdaleny Kopczyńskiej-Zych - wicedyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w MKiDN
 • Kazimierza Monkiewicza – p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Potwierdź swoje przybycie:
http://www.ofop.eu/index.php?option=com_civicrm&view=Events&Itemid=182

Pozdrawiamy,
Zespół OFOP
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP