Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Data dodania: 28.01.2021

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ” lub złożyć osobiście na adres: Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok w terminie od 27.01.2021 r. do 15.03.2021 r.

>> Ogłoszenie o konkursie (PDF)


Biuro Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP