Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

1,1 mld zł na NPRCz 2.0 – ruszają konsultacje publiczne

Data dodania: 28.01.2021

1,1 mld zł na NPRCz 2.0 – ruszają konsultacje publiczne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest największym – z uwagi na skalę oddziaływania finansowego – programem wieloletnim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa, co oznacza wzrost zaangażowania budżetu państwa o 180 mln zł względem edycji programu na lata 2016-2020.

Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie art. 6 ust.4. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.),  zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Uwagi, wnioski i opinie można składać w terminie 35 dni od dnia ukazania się ogłoszenia: za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres dmp@mkidn.gov.pl , w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje NPRCz 2.0.”, albo wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu wieloletniego oraz do aktywnego włączenia się w proces konsultacji: https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-konsultacji-publicznych-projektu-uchwaly-rady-ministrow-3392.php


Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP