Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury

Skład Sekcji:

Przewodnicząca: Katarzyna Žák-Caplot
Biblioteka Muzeum Warszawy

Adres korespondencyjny:
Muzeum Warszawy
Rynek St. Miasta 28
00-272 Warszawa
Tel. 22 277 43 81
e-mail: sekcja.bmgik@gmail.com


Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Siuciak (Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku)

Sekretarz: Magdalena Skrejko (Biblioteka Muzeum Fotografii w Krakowie)

Członkowie Zarządu: Marta Kurzyńska (Biblioteka Muzeum Narodowego w Szczecinie), dr Sylwia Szarejko (Muzeum Pamięci Sybiru)

Chociaż Sekcja skupia przede wszystkim biblioteki krajowych muzeów i galerii, serdecznie zapraszamy do współpracy biblioteki innych instytucji kultury.

Podstawowymi celami Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury są:

  1. Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych bibliotekarzy, pracowników bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury, a także pracowników odpowiedzialnych za zbiory biblioteczne ww. jednostkach macierzystych.
  2. Dążenie do włączenia zainteresowanych bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury do krajowej sieci bibliotecznej.
  3. Wsparcie w dążeniu do uzyskania statusu biblioteki naukowej przez zainteresowane biblioteki muzeów, galerii i instytucji kultury.
  4. Dążenie do uznania w muzeach wykształcenia bibliotekarskiego jako kierunkowego i umożliwiającego awans merytoryczny.
  5. Promowanie i wzmacnianie kompetencji i rozwoju zawodowego bibliotekarzy muzealnych i pracowników bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury, a także pracowników odpowiedzialnych za zbiory biblioteczne poprzez konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz publikacje.
  6. Nawiązanie i rozwijanie regularnych i ścisłych kontaktów mających na celu wzajemne wspieranie się.
  7. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami muzeów, galerii i instytucji kultury odpowiedzialnymi za zbiory biblioteczne.
  8. Współpraca z instytucjami i organizacjami aktywnymi w dziedzinie kształtowania standardów pracy w bibliotekach oraz standardów opracowania zbiorów bibliotecznych.
  9. Aktywne tworzenie i promowanie w kraju zawodu bibliotekarza muzealnego oraz profesjonalnych standardów pracy bibliotekarzy, pracowników bibliotek muzeów, galerii i instytucji kultury oraz pracowników odpowiedzialnych za zbiory biblioteczne.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP