Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Szuflandia w Galerii 66 w Kaliszu

Data dodania: 24.02.2021

Szuflandia w Galerii 66 w Kaliszu

Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu zainaugurowała działalność bibliotecznej „Galerii 66” wystawą „Szuflandia” tytułem nawiązując trochę do bibliotecznych szuflad, w których przechowujemy nasze skarby.

Tym razem postanowiono zaprezentować fragment liczącej już ponad dziesięć tysięcy kolekcji dokumentów życia społecznego, które gromadzi Dział Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Głównej przy Legionów 66.

Gromadzony przez ponad trzydzieści lat zbiór dziś stanowi jeden z najciekawszych w Kaliszu. Składają się na niego m. in. afisze, plakaty, zaproszenia, pocztówki, ulotki, proporczyki, katalogi, a także druki akcydensowe. Najstarsze dokumenty pochodzą z XIX w., najmłodsze zaledwie sprzed tygodnia.

Mimo iż „dżs-y” to dokumenty o krótkotrwałej wartości użytkowej, a zawarte w nich informacje mają bardzo efemeryczny charakter, to bez wątpienia stanowią ciekawe źródło pamiątek z życia danej społeczności. Chętnie są wykorzystywane zarówno przez historyków, jak i bibliologów. W oparciu o biblioteczną kolekcję powstała już niejedna praca naukowa, a zbiory MBP w Kaliszu wykorzystywane są często przez autorów publikacji jako materiały ilustracyjne.

Każdy, kto przyjmie zaproszenie do „Szuflandii” przekona się, iż biblioteki przechowują nie tylko książki i czasopisma, co więcej zupełnie za darmo będzie mógł odbyć podróż w przeszłość – przejechać się czerwonym bibliobusem, poszukać swego nazwiska w książce telefonicznej, a także wyświetlić swoje wspomnienia z pomocą kultowego rzutnika. Wystawa dostępna jest w godzinach pracy biblioteki.

„Szuflandia” inauguruje działalność Galerii 66. To dawna czytelnia Biblioteki Głównej, która po usunięciu stolików oraz regałów z książkami i prasą stała się przestronnym, pełnym światła miejscem, doskonale nadającym się do organizacji wystaw. Co prawda przy Legionów 66 zawsze powstawały ciekawe ekspozycje, ale teraz będą one znacznie bogatsze w treści i formie. Ponadto galeria spełniać będzie wiele funkcji jako miejsce spotkań z pisarzami, kameralnych koncertów czy artystycznych warsztatów. Tworząc Galerię 66 biblioteka nie rezygnuje ze swych podstawowych zadań, przygotowując w tym samym budynku osobną czytelnię prasy oraz więcej komfortowych miejsc do czytania książek, zbiorów regionalnych i specjalnych.


MBP im. A. Asnyka w Kaliszu


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP