Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Odpowiedź władz samorządowych i ŁKO w sprawie planowanej likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych

Data dodania: 03.03.2021

Odpowiedź władz samorządowych i ŁKO w sprawie planowanej likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymało odpowiedzi na list wyrażający stanowczy sprzeciw wobec planowanej przez władze samorządowe województwa łódzkiego likwidacji osiemnastu filii bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego.

Na list odpowiedzieli wicemarszałek województwa łódzkiego oraz Łódzki Kurator Oświaty.

Wicemarszałek poinformował, że:

„Zarząd Województwa Łódzkiego nie podjął decyzji o skierowaniu uchwały do Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji placówek. Celem podjętych działań w sferze funkcjonowania bibliotek pedagogicznych nie jest fizyczna likwidacja filii, lecz wypracowanie wspólnie z samorządami, placówkami oświatowymi innymi zainteresowanymi instytucjami propozycji, które doprowadzą do zwiększenia dostępu do zgromadzonego księgozbioru oraz zaktywizują pracowników tych instytucji w podejmowaniu inicjatyw zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami czytelników z danego terenu”.

Natomiast Łódzki Kurator Oświaty poinformował, że

„działania jednostek samorządów terytorialnych związane z likwidacjami szkół i placówek są przedmiotem szczególnej uwagi kuratora oświaty” i zaznaczył, że do tej pory [19.02.2021 roku], nie  wpłynęło do kuratorium pismo z organu prowadzącego, tj. Samorządu Województwa Łódzkiego w sprawie dotyczącej likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w naszym województwie”.


Biuro ZG SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP