Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

15 rocznica śmierci Stanisława Kormana

Data dodania: 12.03.2021

15 rocznica śmierci Stanisława Kormana

12 marca 2021 r.  mija 15. rocznica śmierci Stanisława Kormana (1924-2006), historyka, bibliotekarza,  dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, pułkownika Wojska Polskiego.

Urodził się w Libuszy koło Gorlic w rodzinie robotniczej (ojciec był górnikiem naftowym). W czasie wojny wstąpił do Gwardii Ludowej. Po wojnie ukończył studia pedagogiczne w Wojskowej Akademii Politycznej oraz historię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk, był m.in. prorektorem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

W 1972 r. został dyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej. Pod jego kierownictwem Biblioteka uzyskała status samodzielnej instytucji naukowej i głównej książnicy w siłach zbrojnych. Powołano Radę Naukową, opracowano nowy statut, zmodernizowano strukturę organizacyjną Biblioteki, przyspieszono opracowanie zbiorów, rozwinięto prace dokumentacyjno-bibliograficzne i działalność wydawniczą. Ukazywała się systematycznie „Polska Bibliografia Wojskowa”, wydano również retrospektywne uzupełnienie do niej za lata 1939-1955, oprócz bibliografii zagadnieniowych w 1972 r. rozpoczęto wydawanie „Biblioteczki Bibliotekarza Wojskowego”. Opublikowany został również zbiór Polskie instrukcje i regulaminy wojskowe w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, obejmujący dokumenty od 1609 r. do współczesności. Z okazji jubileuszu 60-lecia CBW powstały m.in. informator 60 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej 1919-1979 i katalog Polskie piśmiennictwo wojskowe XVI-XVIII w. w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. W tym okresie została nawiązana współpraca z instytucjami polonijnymi za granicą,  m.in. z Instytutami Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Londynie, Biblioteką Polską oraz Instytutem Polskim i Muzeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie, dzięki czemu CBW otrzymała wiele cennych publikacji. Dyrektor uczestniczył w pracach nad krajowym systemem bibliotecznym, w ramach którego został wypracowany plan specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych bibliotek naukowych, wyznaczono 18 bibliotek centralnych, CBW była jedną z nich, a część jej zbiorów została włączona do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.    

Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (wiceprzewodniczący) oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Odznaczony został m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim.

E.B.

Zob. też:
Kozicka-Boguniowska Halina: Korman Stanisław. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa: SBP 2010, s. 145
Kozicka-Boguniowska Halina: Stanisław Korman (1924-2006) – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych. Warszawa: SBP 2007, s. 140-147 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP