Polecamy
15,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zwiększyła komfort i bezpieczeństwo obsługi swoich użytkowników w trudnym okresie pandemii

Data dodania: 16.03.2021

Biblioteka, mając na uwadze m.in. wytyczne dotyczące obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID-19 udostępniła swoim czytelnikom urządzenia samoobsługowe oparte na wykorzystaniu technologii RFID HF, w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu obsługi, w tym m.in. możliwości bezpiecznego utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego.

Ponieważ pandemia COVID-19 szybko ewoluuje, mamy do czynienia z nową rzeczywistością, która nie istniała jeszcze rok temu.

Wspomniane urządzenia samoobsługowe zostały zainstalowane w nowym budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, zlokalizowanym na bulwarach nad Odrą w kwartale pomiędzy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a ul. Szczytnicką. Jest to nowoczesny budynek składający się  z dwóch zwartych brył: części głównej biblioteki, przeznaczonej na agendy udostępniania, magazyny zbiorów ogólnych i na pracownie opracowywania zbiorów nowych oraz części - przeznaczonej na agendy udostępniania, magazyny i pracownie zbiorów specjalnych.

System do zabezpieczenia i ewidencji księgozbioru działający w technologii RFID HF

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu stara się nadążać za aktualnymi trendami obowiązującymi w edukacji i być przykładem nowoczesnej biblioteki akademickiej, sprawnie funkcjonującej w dynamicznie zmieniającym się środowisku naukowym oraz adaptującej się do przeobrażeń zachodzących w środowisku społecznym. Uruchomienie systemu RFID wspiera jej misję i działanie w zgodzie z ww. trendami. Dzięki niemu pracownicy biblioteki koncentrują się na podwyższaniu kompetencji informacyjnych i są w stanie więcej czasu poświęcić użytkownikom na usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe oraz obsługę przestrzeni przeznaczonej do samodzielnej nauki indywidualnej i grupowej.

Zmniejszenie obciążenia pracowników poprzez automatyzację rutynowych czynności, w połączeniu z niezawodnym zabezpieczeniem księgozbioru było kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniego systemu.

W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy głównych wejściach do budynku zamontowano przeźroczyste bramki detekcji, które posiadają licznik odwiedzających.

 

Z kolei w obszarach wolnego dostępu do zbiorów ustawionych dziedzinowo – zainstalowano samoobsługowe urządzenia tzw. Selfchecki.

Dzięki kioskom samoobsługowych typu Selfcheck 1000 można samodzielnie wypożyczać i zwracać książki.

Dodatkowo, istnieje możliwość wydłużenia czasu wypożyczenia (prolongata) lub sprawdzenia stanu konta czytelniczego. Selfchecki można też wyposażyć w terminal płatności bezgotówkowej. Urządzenia te są dostosowane do obsługi przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Na parterze budynku Biblioteki (zaraz przy wejściu do Biblioteki) została zainstalowana wrzutnia z sorterem książek.

Urządzenie to funkcjonuje w trybie 24/7 i umożliwia użytkownikom Biblioteki całodobowy zwrot wypożyczonych książek, przez 7 dni w tygodniu. Wrzutnia nie tylko ułatwia zwrot książek użytkownikom, ale też oszczędza czas i pracę bibliotekarzy, gdyż zwrócone książki są od razu odpowiednio posortowane, zgodnie z wytycznymi biblioteki (np. wg przynależności do odpowiednich obszarów wolnego dostępu).

Zakres projektu zrealizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu obejmował również wdrożenie mobilnych czytników RFID do porządkowania księgozbioru.

Dzięki takim urządzeniom wykonanie skontrum trwa kilkakrotnie krócej i podczas sczytywania poszczególnych pozycji nie ma potrzeby zdejmowania książek z półki, co znacznie odciąża bibliotekarzy.

Warto zaznaczyć, iż także stanowiska bibliotekarzy w Wypożyczalni Miejscowej zostały wyposażone w sprzęt RFID.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można wypożyczać i zwracać kilka pozycji książkowych jednocześnie, co znacznie ułatwia i przyspiesza daną operację.

Każdorazowo, w sposób automatyczny drukuje się również potwierdzenie dla czytelnika.


Jesteś zainteresowany wdrożeniem podobnego systemu? – jeśli tak, to zadzwoń lub wyślij zapytanie ofertowe:

Elibron Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7, 43-100 Tychy,
e-mail: kontakt@elibron.pl, tel.: 32 441 68 33 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP