Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Zalecenia UE ws. digitalizacji

Data dodania: 16.05.2011

Zalecenia UE ws. digitalizacji

10 maja na stronach Europejskiej Agendy Cyfrowej został opublikowany we wszystkich wersjach językowych pełny tekst sprawozdania Nowy renesans na temat digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dokument opracowała grupa analityczna ds. umieszczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego w internecie – „Comité des Sages” 10 stycznia 2011 r. W sprawozdaniu znalazły się szczegółowe zalecenia KS ws digitalizacji w podziale na sześć obszarów, w których zdaniem Comité des Sages należy zapewnić bodziec do działania lub znieść bariery:

  1. Zapewnienie szerokiego dostępu do zdigitalizowanych materiałów stanowiących własność publiczną oraz ich wykorzystywania (zmaksymalizowanie dostępu do zasobów zdigitalizowanych ze środków publicznych; dostęp do matadanych; eliminacja różnic w statusie praw pomiędzy państwami członkowskimi).
  2. Promowanie digitalizacji i udostępniania w internecie materiałów chronionych prawem autorskim (uporządkowanie kwestii praw do dzieł osieroconych).
  3. Wzmocnienie Europeany jako podstawowego punktu odniesienia dla kultury europejskiej w internecie (większe nakłady finansowe i kapitał polityczny; wprowadzenie wszystkich arcydzieł będących własnością publiczną do Europeany do 2016 r.).
  4. Zagwarantowanie trwałości zdigitalizowanych zasobów (ochrona po stronie instytucji kultury).
  5. Stabilne źródła finansowania digitalizacji i Europeany (digitalizacja powinna być finansowana na szczeblu krajowym lub regionalnym, a nie europejskim. Finansowanie digitalizacji i Europeany należy postrzegać jako pakiet, w ramach którego państwa członkowskie ponoszą zasadniczą odpowiedzialność za finansowanie digitalizacji swojego dziedzictwa kulturowego i stworzenie agregatorów krajowych, a finansowanie portalu Europeana powinno pochodzić w głównej mierze z budżetu Unii Europejskiej).
  6. Uzupełnienie finansowania publicznego partnerstwami publiczno-prywatnymi w dziedzinie digitalizacji.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP