Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Pismo w sprawie szczepień dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych i akademickich

Data dodania: 24.03.2021

Pismo w sprawie szczepień dla bibliotekarzy z bibliotek  publicznych i akademickich

W pierwszych dniach marca br. do MKDNiS oraz MEiN zostało skierowane pismo podpisane przez Panią dr Barbarę Budyńską p.o. Przewodniczącej SBP, z prośbą o jak najszybsze uwzględnienie bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych oraz akademickich w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.

Prośba wynikała z faktu iż, w związku z charakterem pracy i koniecznością bezpośredniego kontaktu z czytelnikami bibliotek, wymienione grupy bibliotekarzy są szczególnie narażone na zachorowania.

W piśmie podkreślono, że przez niemalże cały okres pandemii większość placówek była otwarta i pełniła przypisane im funkcje udostępniania zbiorów i popularyzacji czytelnictwa. To działania nie do przecenienia dla społeczeństwa funkcjonującego w warunkach izolacji, lockdownu i reżimu sanitarnego. W warunkach pandemii bibliotekarze organizowali i nadal organizują pracę tak, aby zminimalizować ryzyko zarażenia pracowników mających kontakt z czytelnikami. Robią wszystko, by ochronić z jednej strony kadry książnic, a z drugiej utrzymać płynność w dostępie do zbiorów.

W piśmie mocno wybrzmiała prośba o potraktowanie bibliotekarzy z bibliotek akademickich i publicznych w związku z charakterem wykonywanej przez nich pracy, jako grupy szczególnie narażone na zakażenie wirusem COVID-19, i uwzględnienie ich w harmonogramie szczepień.


Biuro ZG SBP

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP