Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Posiedzenie Prezydium ZG SBP

Data dodania: 24.03.2021

Posiedzenie Prezydium ZG SBP

W dniu 22 marca 2021 r. odbyło się online spotkanie robocze przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego SBP. Tematem było omówienie przygotowań do prac komisji zjazdowych powołanych uchwałami ZG SBP w czerwcu 2020 r.

Komisja ds. Strategii i programu działania SBP na kadencję 2021-2025, której przewodniczą Małgorzata Furgał i Krzysztof Dąbkowski, przedstawi szczegółowy harmonogram swoich prac na najbliższym posiedzeniu ZG SBP (9 kwietnia 2021 r.).

Ustalono, że punktem wyjścia do prac Komisji będzie krytyczna analiza i ewaluacja obecnie obowiązującej Strategii SBP, na podstawie której określone zostaną obszary do dalszej dyskusji.

Komisja weźmie pod uwagę ponadto sprawozdania roczne z działalności Zarządu Głównego z ostatnich 4 lat oraz wyniki ankiety skierowanej do członków SBP (które będą dostępne w maju br.)

Komisji ds. Statutu SBP przewodniczy Sylwia Błaszczyk. Komisja opracuje propozycje zmian do Statutu na podstawie otrzymanych uwag i wniosków.

Biuro ZG SBP ponowi apel do struktur o nadsyłanie propozycji zmian w Statucie.


Biuro ZG SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP