Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

SBP na II Warszawskich Targach Książki - relacja

Data dodania: 16.05.2011

SBP na II Warszawskich Targach Książki - relacja

W sobotę 14 maja na Warszawskich Targach Książki, w godzinach 10.30-12, miał miejsce panel dyskusyjny skierowany do rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy na temat książek dla najmłodszych dzieci. W pierwszej części spotkania Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zarysowała zakres działania Stowarzyszenia oraz jego cele. Odwołując się do tematu panelu podkreśliła, jak istotną kwestią jest pomoc rodzicom i opiekunom w odpowiednim przygotowaniu dzieci do kontaktu z książkami, czym również Stowarzyszenie postanowiło się zająć, przygotowując prezentowaną serię „Biblioteka-Dzieci-Młodzież”.

Następnie w kilku słowach przedstawiła ideę I Salonu Bibliotek, organizowanego przez Stowarzyszenie podczas Jubileuszowych, XX Targów Książki Historycznej w listopadzie br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Będzie to znakomita okazja do prezentacji wydawanych przez biblioteki publikacji (np. regionalnych) o tematyce historycznej. Obecny na spotkaniu dyrektor Wydawnictwa Bellona, Waldemar Michalski serdecznie zapraszał na Targi Książki Historycznej, informując o rekordowej liczbie wystawców, która zapowiedziała swój udział.

Po krótkim wprowadzeniu nadszedł czas na główną część spotkania związaną z prezentowanymi publikacjami. Pani profesor Joanna Papuzińska-Beksiak, ceniona autorka książek dla dzieci, wyraziła radość i uznanie dla nowo powstałej serii, mając nadzieję, że po tomach skupiających się na kolejnych fazach rozwoju dziecka, powstaną także książki odwołujące się do zagadnień tematycznych związanych z tworzeniem literatury dziecięcej.

Pierwsza książka z serii „Biblioteka-Dzieci-Młodzież” została napisana przez dr Grażynę Lewandowicz-Nosal i nosi tytuł „Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech. Poradnik”. Autorka podkreśliła swoją dwutorowość sposobu pisania, z jednej strony jako osoby zajmującej się zawodowo rynkiem książki dziecięcej, z drugiej jako mamy. Bazując również na własnych doświadczeniach pokazała, jak książka jako przedmiot, ewaluuje w postrzeganiu dziecka od zabawki i czegoś, co dziecko smakuje, poznaje, chce się zorientować, do czego służy, po odkrycie prawdziwej funkcji książki, w pierwszej kolejności fascynację jej stroną obrazkową, dotykową, a z czasem treścią zawartych w niej opowieści. Jedną z ważniejszych tez publikacji jest skupienie się na czasie, który poświęca się dziecku i wraz z nim spędza. Książka powinna być jednym z elementów, który pozwala budować bliskość i kontakt z rodzicem czy innymi osobami w rodzinie, stąd pomysł na serie Poczytaj mi Mamo, Tato, Bracie, czy Siostro. Ponadto książka staje się towarzyszem dziecka w różnych sytuacjach, trudniejszych okresach życia, pomaga zmagać się ze zmianami rozwojowymi i oswajać ze światem. Istotne jest także miejsce, w którym dziecko poznaje książki, na początku dom, później przedszkole, szkoła, ale także biblioteka, która powinna się stawać miejscem przyjaznym dla dziecka nie tylko ze względu na dostępność książek, ale także na możliwość wspólnego czytania.

Autorką drugiej pozycji, „Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik” jest prof. Alicja Ungenheuer-Gołąb z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej książka skupia się bardziej na miejscu samego dziecka w literaturze, określeniu jak na przestrzeni wieków odbierano pozycję dzieci i czym miała być dla nich samych literatura. Poczynając od okresu, w którym dziecko właściwie ignorowano i wspominano o nim dopiero, kiedy miało w procesie inicjacji wkroczyć w świat dorosłych, literatura przechodziła od funkcji edukacyjnej, poprzez wychowawczą, aż po wspieranie rozwoju dziecka i funkcje terapeutyczne. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, co powinniśmy wiedzieć o kontaktach z małym dzieckiem, aby podsunąć mu odpowiednie lektury. Mimo analizy wielorakich celów i funkcji literatury, najważniejszym z nich powinna zawsze pozostawać dla nas przyjemność czytania. Kiedy jej brakuje, bardzo łatwo zniechęcić się do dalszych kontaktów z książką, dlatego też tak istotne jest towarzyszenie opiekunów i pomoc w kształtowaniu umiejętności literackich dzieci, czytając im nawet w starszym wieku.

Podsumowując prezentację dwóch pierwszych tomów serii, pani prof. Joanna Papuzińska-Beksiak określiła obie książki jako dwustronne podejście do dziecka i literatury w początkach jego życia, wzajemnie się uzupełniające i będące cenną pomocą, wskazówką dla rodziców oraz opiekunów. Seria „Biblioteka-Dzieci-Młodzież” może się także stać instrumentem do tworzenia się więzi między bibliotekarzami, a rodzicami, konstruowaniem aktywnych kontaktów z biblioteką. Jak zaznaczył pan Janusz Nowicki, konsultant  Stowarzyszenia do spraw wydawnictw, na rynku od dawna brakowało tego typu publikacji pomagających rodzicom w umiejętny sposób zapoznać dzieci z literaturą i teraz taki projekt, którego pomysłodawcą był prof. Jacek Wojciechowski, udało się zrealizować.

Galeria zdjęć z II WTK

Opracowała: Małgorzata Woźniak
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP