Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

XXVIII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej

Data dodania: 22.04.2011

XXVIII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 15 kwietnia br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 bibliotekarzy z całego kraju – pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznej oraz Biblioteki Narodowej. Tematem spotkania były zmiany wprowadzone w opracowaniu rzeczowym dokumentów, w tym tematy formalne. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej – Marzena Przybysz.

Anna Stolarczyk (kierownik Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN) omówiła zmiany wprowadzone w słownictwie i tematyce opracowania rzeczowego w 2010 i 2011 roku. Bartłomiej Włodarczyk (Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych BN) scharakteryzował tematy formalne wprowadzone do JHP BN od stycznia 2010 roku. Bożena Lech-Jabłońska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) przeanalizowała zasady stosowania tematów formalnych w „Bibliografii Lubelszczyzny”. Helena Skrzeczkowska (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy) przedstawiła zasady stosowania hasła geograficznego w „Bibliografii Województwa Mazowieckiego i Aglomeracji Warszawskiej”. Barbara Bielasta (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie) omówiła historię opracowywania bibliografii regionalnej regionu ciechanowskiego od lat pięćdziesiątych XX w. do obecnej współpracy z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy. Zaprezentowała działania regionalne PBP w Ciechanowie na rzecz środowiska lokalnego. Łukasz Stochniał (redakcja www.sbp.pl) podał informacje na temat portalu sbp.pl, w tym omówił cele portalu, układ strony oraz zaapelował o przysyłanie informacji do wypełniania przestrzeni portalowej. Zwrócił uwagę na zakładkę Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, której administratorem będzie Marzena Przybysz.

Dyskusja dotyczyła tematów formalnych, zakresu stosowania poszczególnych określników, propozycji nowych tematów w miejsce zlikwidowanych. Wanda Klenczon poinformowała o planowanych na czerwiec br. warsztatach JHP BN, które będą poświęcone hasłom geograficznym. Przewodnicząca Zespołu poinformowała, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 5-6 października 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP