Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Iwona Brodzik

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach
(Gmina Stoczek Łukowski)  

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, podyplomowe bibliotekarskie
15 lat  pracy w bibliotece

Lubelski Bibliotekarz Roku 2020


 

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Iwona Brodzik (I.B) dba o stan i rozwój nowoczesnej biblioteki, którą kieruje. W 2020 r. zmodernizowano salę konferencyjną, zaplecze sanitarno-socjalne, doposażono wypożyczalnię, powstał też plan budowy letniej czytelni. Ponadto podpisano umowę na modernizację siedziby nowej filii GBP i przygotowano projekt budynku, w którym powstanie kolejna taka placówka.
Promując działania biblioteczne I.B wykorzystuje strony internetowe oraz profile społecznościowe biblioteki i gminy. Współpracuje też z lokalnymi mediami (m.in. ze Słowem Podlasia), gdzie sukcesywnie pojawiają informacje o bibliotecznej ofercie.
W 2020 r. w Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej, GBP w Starych Kobiałkach zajęła 37 miejsce w kraju, drugie miejsce w województwie i pierwsze miejsce w pow. łukowskim, osiągając swój najlepszy wynik.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Współpraca z władzami gminy i parafii, lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, a także z różnymi grupami kół zainteresowań to sposób I.B na realizacje wielu bibliotecznych projektów. W GBP odbywają się zajęcia: zespołu śpiewaczego "Kobierzec", grupy instrumentalno-wokalnej "Muzyczna Strefa 44", Gminnej Grupy Literackiej, Klubu Małego Naukowca,  grup projektowych Fundacji MIGiK-T; lekcje nauki: gry na gitarze, jęz. angielskiego i robotyki, spotkania Dyskusyjnych Kubów Książki (dla młodzieży i dorosłych) i Klubu Seniora "Sami Swoi". Uczestnicy tych grup korzystają z usług bibliotecznych, co pozwala  utrzymać wysoki poziom czytelnictwa, które rośnie mimo spadku liczby mieszkańców.
Do cenionych przedsięwzięć I.B należy organizacja międzynarodowej wymiany młodzieży we współpracy z Fundacją Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej.
W 2020 r. zostały zrealizowane 3 projekty: Młodość i Radość Polsko – Ukraińskim Parasolem Jedności (z organizacją Creative oraz Szkolą Muzyczną z Vinogradowa na Ukrainie), Człowiek ponad wszystko (z Fundacją Association Activits z Kowna na Litwie) oraz Polsko-Izraelskie historie życiem pisane (z Fundacją Spark Pro i szkołą z Kibbutz Gevat w Izraelu oraz Fundacją Żywy Most z Warszawy).
Ponadto w GBP prowadzone są akcje: Książka na telefon i Wspieram Seniora oraz ogólnopolskie akcje czytelnicze takie jak: Para buch – książka w ruch, Mała książka - wielki człowiek, Mocni Razem, Dzień Bookcrossingu, Narodowe Czytanie, Tydzień Zakazanych Książek, Noc bibliotek, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek itp.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego 

Pozytywnie odbierana w lokalnym środowisku bibliotekarskim I.B dzieli się swoim doświadczeniem i dla koleżanek jest wzorem do naśladowania. Promuje zawód bibliotekarza pełniąc wiele lokalnych funkcji społecznych, m.in. koordynatora Komitetu Obchodów Świąt Patriotycznych i Religijnych w Stoczku Łuk., czy członka Fundacji MIGiK-T.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Wykorzystując internetowe narzędzia promocji biblioteki, I.B upowszechniała filmy opracowane głównie wg jej scenariusza i z jej udziałem. Cieszyły się dużą popularnością, np.: Instrukcja dla czytelnika – film o zasadach korzystania z usług bibliotecznych w czasie COVID-19 – 11801 odsłon, Żywa lekcja historii o Bitwie pod Stoczkiem - 11445 odsłon, cover piosenki "Matura" z dedykacją dla maturzystów - 25165 odsłon; akcja charytatywna Pompujemy dla Tosi – 8402 odsłon; cover piosenki "Nadzieja" – 6120 odsłon; Zakazana książka lepiej smakuje – 6072 odsłon czy Dzień pluszowego misia - 4 425 odsłon.
Od marca spotkania grup zainteresowań, akcje czytelnicze i wizyty w bibliotece odbywały się on-line z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Teams, Messemger, FB, czy program do filmów. Projekty międzynarodowe zrealizowano w systemie hybrydowym (Ukraina) i on-line (Zoom, YouTube, Jamboard, Meet, Wix, Menti, With of name itp.).

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  


Od 2015 r. współpracuje z lokalną fundacją MIGiK-T i organizuje międzynarodową wymianę młodzieży (z Izraelem, Gruzją, Mołdawią, Litwą, Ukrainą i Białorusią), promując polską kulturę, tradycję i wartości. Laureatka Nagrody im. Anny Platto (2017 r.), wyróżniona w 2018 r. Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę nadanym przez Prezydenta RP.

Cechy osobowościowe

Jest osobą pozytywną, otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i współpracę. Nie boi się nowych wyzwań. Ceniona jako współpracownik lokalnych władz samorządowych. Jest także przykładem wzorowego pracodawcy, łączy bowiem wiedzę z zakresu zarządzania z empatią. Widząc cele społeczne dostrzega także problemy i potrzeby współpracowników.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP