Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Marcin Duda

Kierownik Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu

wykształcenie: wyższe pedagogiczne
5 lat pracy w bibliotece

Opolski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Marcin Duda (M.D) w kierowanym przez siebie ODM stworzył przestrzeń aktywizującą młodych, którzy mają tu do dyspozycji m.in.: komputery, drukarkę 3D, gry planszowe oraz kafejkę. Pod jego opieką działa też w ODM grupa wolontariuszy Aktywni w bibliotece. W 2020 r. M.D zainicjował zakup oprogramowania do prowadzenia działalności video, sam opanował obsługę i z sukcesem wykorzystywał te umiejętności. Chętnie pomagał innym agendom bibliotecznym, które podejmowały nowe wyzwania w sytuacji lockdownu. Współpracował też z wieloma instytucjami, szkołami, przedszkolami czy organizacjami, a w środowisku opolskich mediów znany był jako aktywny propagator biblioteki.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Od marca 2020 aktywność odbiorców przeniosła się do sieci, toteż M.D wraz z zespołem opracował dla nich interesującą i różnorodną ofertę on-line. Był pomysłodawcą i współrealizatorem projektu Wpadnij w biblio sieć (dotacja MKiDN program Kultura w sieci w wysokości 31 000 zł), który dotarł do wszystkich grup odbiorców. Spotkania obejrzało ok. 10 000 osób. W ramach projektu zaprezentowano także Videobooki dla dzieci zapraszające do codziennego, wspólnego czytania, które obejrzało 26 334 osób. Z zespołem ODM przeprowadził ponadto turniej dla uczniów PSP w Biadaczu wykorzystując grę planszową Chłopska Szkoła Biznesu. Zainaugurował Biblioteczny Q&A, cykl z serii Zadaj pytanie bibliotekarzowi, gdzie rozwiązywano problemy młodych związane z komunikowaniem się i korzystaniem z usług biblioteki. Według jego pomysłu, w realiach trwającego lockdownu, zespół ODM zrealizował Innowacyjną grę mobilną dla młodzieży, pierwszą interaktywną grę on-line dla tej grupy odbiorców, opartą na literaturze fantasy. Z okazji Dnia Dziecka opracował kolejne 3 gry on-line, tym razem dla dzieci młodszych (na bazie książki Psociniec J. Papuzińskiej). W ramach działań wakacyjnych podjął się roli reżysera, scenarzysty, aktora oraz montera i kostiumologa tworząc 4 odcinki przygód młodego chłopca, czytelnika i marzyciela pt.: Na stronach wyobraźni, które obejrzało ponad 4300 osób. Wraz z wolontariuszami, w ramach Projektu EDUCO, zrealizował projekt Joannicka Wioska Rycerska, na który pozyskał 5500 zł (z programu Bardzo Młoda Kultura) Poprowadził też akcję Książkowe Zwierzobranie, której celem była promocja czytelnictwa i która miała charakter lojalnościowy.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

M.D kładzie nacisk na profesjonalizm i wzbogacanie warsztatu zawodowego. Na bazie napisanego przez siebie wniosku do Funduszu Współpracy Dwustronnej (część „b” Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) nawiązał współpracę z Biblioteką Główną Islandii w Reykjaviku. Wraz z dwójką innych bibliotekarzy z MBP w Opolu uczestniczył w wizycie studyjnej. Doświadczenia i obserwacje z Islandii szybko przełożył na działania w rodzimym środowisku bibliotecznym, dzieląc się z koleżankami i kolegami zdobytą wiedzą.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

M.D i pracownicy ODM byli pierwszymi bibliotekarzami w Opolu, którzy zaproponowali młodym czytelnikom ofertę on-line. Odniesiony sukces wynikał z ogromnego  zaangażowania  zespołu w realizację działań alternatywnych, ale przede wszystkim był pochodną dobrych pomysłów (innowacyjna forma przekazu literatury w Videobookach dla dzieci) i zastosowania właściwych rozwiązań technologicznych (nieszablonowe wykorzystanie aplikacji ActionTrack w grze mobilnej dla młodzieży, czy programu Genial.ly w grach dla dzieci), które należy zaliczyć do osobistych osiągnięć M.D. Potwierdza to fakt, że większość zrealizowanych w 2020 r. projektów M.D spotkała się z szerokim odbiorem i zyskała dużą popularność wśród młodych czytelników.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W 2017 r. M.D zrealizował projekt 70 Lat Żeglugi Literatury (dotacja MKiDN w ramach programu Promocja Czytelnictwa w wys. 28 000 zł). Tworzące go spotkania autorskie, konkursy i warsztaty edukacyjne dla dzieci pod hasłem Pływająca Biblioteka odbyły się na kursującym po Odrze statku Opolanin. Udział wzięło 2 170 osób.
W 2019 r. opracował i wdrożył grę miejską Agencja Bibliotecznego Wywiadu, wydarzenie osadzone w klimatach lat 80. XX w., którego uczestnicy mieli rozwikłać zagadkę z przeszłości, tworząc księgę szyfru przy pomocy drukarki 3D.

Cechy osobowościowe

M.D ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów, które umie wykorzystać przy organizowaniu współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i mediami. Jest osobą kreatywną. Swoje pomysły realizuje z zaangażowaniem i czerpie z nich ogromną radość. Otwarty na ludzi, ma potrzebę pomagania i wyjątkowy dar komunikacji z osobami dysfunkcyjnymi, młodymi, ale też seniorami. Posiada umiejętność pracy w zespole, bardzo szybko staje się liderem i kreatorem działań. W sprawę upowszechniania książki angażuje się bez reszty. Potrafi aktywnie motywować swoich współpracowników. Podnosi stale swoje kwalifikacje.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP