Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Hanna Gawrońska

St. kustosz, kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
39 lat pracy w bibliotece

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2020 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W okresie pandemii, Hanna Gawrońska (H.G), jako bibliotekarz systemowy uruchomiła funkcje usprawniające pracę MBP, m.in. w module udostępniania włączyła zdalną rezerwację dostępnych książek, co skróciło czas oczekiwania na wypożyczenie. Z jej inicjatywy została też zakupiona profesjonalna platforma LiveWebinar, narzędzie zarówno do zewnętrznej jak i wewnętrznej komunikacji zdalnej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Od kilku lat, poza służbowymi obowiązkami, H.G inicjuje działania promujące kulturę i czytelnictwo, realizowane wspólnie przez Oddział SBP i MBP w Ostrołęce. Jest autorką i współautorką projektów, na które z sukcesem pozyskuje środki finansowe. W 2020 r. zdobyła 13147 zł. i zrealizowała z zespołem projekt Ostrołęka słucha. Literackie spotkania z filozofią w tle, promujący dorobek literacki i naukowy patronów roku 2020: Jana Pawła II i Romana Ingardena. Koncert poetycko-muzyczny utworów K. Wojtyły oraz dwa spotkania prowadzone przez profesorów UW odbyły się on-line na platformie LiveWebinar. Wydarzenia zostały też nagrane w postaci plików wideo i umieszczone na YouTube MBP (569 wyświetleń). H.G przyczyniła się też do zmiany formuły Konkursu Kurpie Zielone w Literaturze na hybrydową, dzięki czemu mogła odbyć sie 37 edycja tej imprezy (uczestnicy konkursu przesyłali swoje recytacje lub gadki w formie filmików, a nagrody wręczono laureatom podczas objazdu po bibliotekach gmin kurpiowskich).

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Jako przewodnicząca Oddziału SBP w Ostrołęce dba o doskonalenie zawodowe bibliotekarzy. W 2020 r. uzyskała na ten cel 9000 zł (program MKiDN Kultura w sieci), co pozwoliło zorganizować 4 szkolenia on-line dla 80 osób nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy bibliotekarza. Współpracowała też z Zarządem Okręgu SBP w Warszawie przy realizacji projektu Umiejętności = sukces (program MKiDN Partnerstwo dla książki) uczestnicząc w organizacji dwóch szkoleń: Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI w. oraz Metody i formy pracy z czytelnikiem trudnym. Skorzystało z nich 171 bibliotekarzy z całej Polski.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Wychodząc na przeciw nowym potrzebom użytkowników H.G:

  • rozszerzyła ofertę biblioteki o dostęp: do zasobu ebooków w aplikacji Legimi i opracowała zasady otrzymywania kodów dostępu drogą elektroniczną; do 2300 książek mówionych  (współpraca ze Stowarzyszeniem „Larix”) oraz do zasobów książek elektronicznych. W katalogu bibliotecznym, w systemie ALEPH, zamieściła opisy rekordów tych książek (wraz z adresem URL), w systemie IBUK Libra, do których MBP wykupiła dostęp w roku poprzednim, umożliwiając użytkownikom wyświetlenie ich tekstów bezpośrednio z katalogu, przeprowadziła też w internecie akcję informacyjną na ten temat,
  • zamieściła na portalu MBP bazę miejsc, w których można bezpłatnie znaleźć literaturę dostępną zdalnie, namawiając do korzystania i dzielenia się nią z innymi,
  • zachęciła bibliotekarzy do czytania i nagrywania krótkich bajek dla dzieci (można było zamówić nagranie konkretnego tytułu), które publikowała na portalu MBP. W efekcie nagrano 42 takie utwory,
  • była inicjatorką elektronicznych Szuflad z pomysłami czyli propozycji, które mogą uprzyjemnić czas spędzony w domu w okresie pandemii.  Na fotografiach z żartobliwymi instrukcjami proponowała wykonanie kartek świątecznych, maskotek, gier planrszowych, czy zmiany aranżacji ścian w mieszkaniu.

Jako administrator i redaktor strony internetowej MBP miała bezpośredni wpływ na formę i jakość treści prezentowanych w czasie pandemii.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W l. 90. XX w. kierowała automatyzacją procesów bibliotecznych w MBP. W oparciu o jej autorski projekt, w ciągu pół roku przeprowadzono retrokonwersję całości zbiorów, a MBP w Ostrołęce znalazła się w gronie w pełni skomputeryzowanych bibliotek Mazowsza. W 2014 r. wykonała dla MBP stronę www w oparciu o CMS Joomla.
Od lat jest aktywnym członkiem SBP. W l. 2009-2013 działała jako członek Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce, a od 2013 do dziś pełni funkcję jego przewodniczącej. Od 2009 wchodzi też w sklad Zarządu Okręgu SBP w Warszawie. Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury (1998), Honorowa Odznaka SBP (2009), dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego (2016).

Cechy osobowościowe

Ceniona za wiedzę i doświadczenie, otwarta na innowacje, z pasją i dużym zaangażowaniem wykonuje swój zawód. Doskonale przygotowana merytorycznie, dzięki czemu profesjonalnie realizuje postawione sobie cele. Idealnie sprawdza się w sytuacjach ekstremalnych stosując motto: „Zło, dobrem zwyciężaj”. Jako niezwykle uczynna osoba zawsze służy cenną radą. Mimo długiego stażu zawodowego, tryska energią i zaraża nią innych. Cechuje ją skromność, wysoka kultura osobista, wrażliwość i uśmiech. Jest dobrą duszą biblioteki.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP