Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Renata Igielska

Kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

wykształcenie: wyższe pedagogiczne
26 lat pracy w bibliotece
 

Podlaski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Renata Igielska (R.I), od 2010 r., kiedy została kierownikiem Oddziału, dba o wygląd i estetykę jego pomieszczeń: podczas lockdownu własnoręcznie przemalowała wszystkie znajdujące się w nim regały.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2020 r., wśród działań adresowanych do różnych grup czytelników, R.I przygotowała warsztaty i spotkania z gośćmi dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście. Była pomysłodawczynią i koordynatorem projektu HistoGranie, realizowanego w 5. edycji Konkursu Zapraszamy do Gry - Lokalne projekty Edukacji Kulturowej z myślą o osobach niepełnosprawnych w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim. Uczestnikami tego projektu była młodzież w wieku 13-16 lat z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży i dorośli niepełnosprawni z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „Bona”. Współpracowała też przy pisaniu i realizacji projektu edukacyjnego Łomżyński Bastion 1920 z Programu Wieloletniego Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Doceniając znaczenie doskonalenia zawodowego R.I chętnie uczestniczy w dostępnych formach kształcenia, dzieli się też z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami. W 2020 r. brała czynny udział w webinariach i konferencjach on-line, m.in.: w konferencji podsumowującej projekt Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim oraz na VI Foum Kultury bez barier „Dostępna biblioteka” - wymogi / potrzeby/ możliwości”,  gdzie  zaprezentowała zrealizowany przez MBP w Łomży projekt ph. HistoGranie.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Jako osoba otwarta na nowe wyzwania, potrafiła szybko przystosować bibliotekę do pandemicznej sytuacji realizując w przestrzeni wirtualnej cykliczne imprezy takie jak: Dni Literatury Dziecięcej, 17. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, 19. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Lato z Biblioteką 2020. Na stronie internetowej Oddziału, na FB, i kanale YouTube MBP zamieszczała filmiki z fragmentami czytanych tekstów literackich, zagadki i ciekawostki czytelnicze, quizy oraz promowała wybrane tytuły książek. Była inicjatorką i koordynatorką wielu przedsięwzięć on-line takich jak: zabawy literackie, quizy wiedzy (Kto to powiedział, Ciekawostki z życia wielkich ludzi) czy też konkursy jak Literacka Zgaduj Zgadula. Ponadto dzięki niej zrealizowane zostały w wersji on-line niektóre ze stałych form promocji czytelnictwa np. Czytanie na śniadanie. Uczestniczyła też w nagraniu fragmentów Balladyny, które zostało udostępnione na kanale YouTube MBP oraz na monitorach w miejskiej komunikacji z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Wprowadziła nową formę zajęć edukacyjnych on-line ph. English Time z nauki języka angielskiego dla uczniów klas 1-3, w ramach, których udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji. Z jej inicjatywy podczas ubiegłorocznej odsłony Nocy Bibliotek przygotowano Nie-ziemskie koło fortuny i Eko-quiz wiedzy o klimacie dla uczestników wydarzenia i internautów. Odbyły się także zajęcia plastyczne w ramach cyklu Coś z niczego, podczas których dzieci i rodzice wykonali ekologiczne organizery.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W 2015 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta miasta Łomży za dokonania na niwie kultury oraz wkład w edukację dzieci i młodzieży. W 2017 r. wraz z zespołem Oddziału została uhonorowana Dyplomem Srebrnej Róży za inicjowanie nowatorskich przedsięwzięć upowszechniających czytelnictwo i promocję książki i biblioteki.

Cechy osobowościowe

Jest osobą dynamiczną, otwartą na zmiany i nowe pomysły. Nie boi się wyzwań. Chętnie podejmuje zadania wykraczające poza zakres obowiązków. Wyróżnia się zaangażowaniem, sumiennością i konsekwentnie dąży do celu. Cechuje ją duża wyobraźnia twórcza, poczucie estetyki i sprawność manualna. Posiada też wyjątkowe zdolności organizacyjne, przejawia troskę o mienie biblioteczne, jest gospodarna i zapobiegliwa. Jako osoba pogodna i przyjazna ludziom, potrafi dobrze współpracować z przełożonymi i podwładnymi, realizując różnorodne projekty. Z łatwością nawiązuje kontakty ze sponsorami i użytkownikami Biblioteki. Współpracownicy oraz czytelnicy zawsze mogą liczyć na jej zainteresowanie, życzliwość i pomoc. Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP