Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Monika Machowicz

St. kustosz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej


wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
26 lat pracy w bibliotece 

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Monika Machowicz (M.M) odpowiada za przygotowanie i realizację projektów realizowanych z grantów, planuje i koordynuje działania promocyjne biblioteki, współredaguje serwis internetowy KBP oraz profile biblioteki na FB i Instagramie. W 2020 r. koordynowała też międzynarodowy projekt: Biblioteki w czasie i przestrzeni realizowany z biblioteką publiczną Krajská Knižnica P.O. Hviezdoslava w Preszowie. W ramach projektu powstała aplikacja mobilna (w jęz. pol., słow. i ang.) prezentująca znane osobowości Krosna i Preszowa, w której z poziomu każdego biogramu można przenieść się do katalogu on-line i zobaczyć publikacje o danej osobie zgromadzone w bibliotece. Projekt oraz jego znaczenie dla promocji miasta i regionu MM przedstawiła w regionalnej Telewizji Obiektyw. Pisała też o działalności KBP na portalach lokalnych, w serwisie SBP, a jej artykuł "Biblioteka online… czyli Krośnieńska Biblioteka Publiczna w czasie pandemii" ukazał się  na łamach Poradnika Bibliotekarza w nr 1/2021. 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2020 r. 3 jej autorskie projekty uzyskały dotacje z MKiDN: Życie w książkach zamknięte (17 200 zł), W sieci BIBLIOTEKI! (17 370 zł), Wirtualne biblioinspiracje - od czytania do działania (19 000 zł) i zostały zrealizowane. W ramach projektu W sieci BIBLIOTEKI! zakupiono 25 szt. długopisów/drukarek 3D, co pozwoliło na wdrożenie oferty dla najmłodszych użytkowników z wykorzystaniem nowch technologii. M.M koordynowała też projekt Mała Książka – Wielki Człowiek, w wyniku którego w 2020 r. do biblioteki zapisało się 120 małych czytelników w wieku 3-6 lat oraz zrealizowała wiele cyklicznych imprez zarówno swojego autorstwa (Turniej Jednego Wiersza - 7. edycja online), jak i tych o zasięgu ogólnopolskim (Narodowe Czytanie online). Ponadto zorganizowała w trybie stacjonarnym (styczeń-marzec) spotkania ze znanymi pisarzami, m.in. z M. Rusinkiem oraz spektakl dla dzieci "Nowe przygody Doktora Dolittle".

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

M.M od 4 lat skutecznie pozyskuje środki z Programu MKiDN Partnerstwo dla Książki na realizację szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu krośnieńskiego. W 2020 r. w ramach jej projektu W sieci BIBLIOTEKI! 175 bibliotekarzy wzięło udział w 8 szkoleniach (4 stacjonarne, 4 on-line). Koordynowała tez organizację XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Krośnie "Zasmakuj w bibliotece". 

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Od początku lockdownu M.M była inicjatorką i autorką wielu działań KBP (spotkania autorskie, konkursy, warsztaty, tutoriale), zrealizowanych w sieci ph. #zostanwdomuzKBP.
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowała konkurs fotograficzny on-line Co czytamy, jak czytamy w czasie pandemii, na który wpłynęło 70 zdjęć z całej Polski, a głosowało 713 osób. Jej autorski projekt Wirtualne biblioinspiracje – od czytania do działania pozwolił użytkownikom na udział on-line w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez KBP. Utworzyła dla nich specjalny kanał w serwisie YouTube oraz osobny fanpage, publikowała też zdjęcia i nagrania na FB KBP. Utworzyła vlog MAGiEL książkowy, gdzie w cotygodniowych odcinkach prezentowała wartościowe książki. Zarejestrowano 34 200 odbiorców poszczególnych wydarzeń z dwóch fanpage’ów oraz 3 884 wyświetlenia wszystkich nagrań na YouTube.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

Zrealizowała kilkadziesiąt autorskich projektów, które miały bezpośredni wpływ na rozwój i jakość oferty bibliotecznej KBP. Należą do nich nadal realizowane cykliczne wydarzenia lokalne: Turniej Jednego Wiersza (7 edycji), czy konkurs Krośnieński Mistrz Ortografii (8 edycji). Z jej inicjatywy powstała ponadto Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa (której zasoby powiększyły się w 2020  r. o prawie 300 dokumentów) oraz Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej. Została odznaczona Medalem SBP W dowód uznania i Odznaką Honorową MKiDN Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Cechy osobowościowe

M.M to osoba kreatywna, zaangażowana i zdeterminowana w osiąganiu celów. Ciągle poszukuje nowych inspiracji, rozwiązań i usług, które można wdrożyć w bibliotece. Ambitna, konsekwentna, dyspozycyjna, sumiennie realizuje wyznaczone zadania. Ceni i wdraża nowe technologie, umożliwiające rozwój osobisty i podnoszące standardy obsługi czytelników w bibliotece. Dba o pozytywny wizerunek KBP na wszystkich polach jej działalności, o czym świadczą także jej publikacje (w bibliografii regionalnej Krosna zarejestrowano 240 artykułów, których jest autorką)Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP