Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Beata Malentowicz

Nauczyciel bibliotekarz, kierownik Wydziału Wspomagania szkół i placówek oświatowych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

wykształcenie: wyższe
12 lat pracy w bibliotece
 

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Beata Malenowicz (B.M), redaktor merytoryczny serwisu DBP we Wrocławiu, w 2020 r. wprowadziła wiele zmian ułatwiających użytkownikom dostęp do treści. Opracowała m.in. materiały dla bibliotekarzy dot. prowadzenia działalności informacyjnej i bibliograficznej oraz promowania edukacji czytelniczej i medialnej:  Biblioteki szkolne (ok. 3 tys. wejść). Przygotowała zakładkę, w której na bieżąco udostępniane są informacje o działaniach DBP, stanowiące inspirację dla bibliotekarzy: Promujemy czytanie (ponad 1,5 tys. wejść). Wspólnie z zespołem przygotowała dla nauczycieli materiały nt. bieżącej sytuacji w oświacie: Czytelnia Nauczycielska (ok. 3 tys. wejść). Szybko zareagowała na przejście w tryb nauki zdalnej i opracowała: N@rzędziownik Rodzica (ponad 5,5 tys. pobrań), a we współpracy z innymi nauczycielami bibliotekarzami Poradnik Rodzica Przedszkolaka (1,2 tys. pobrań) i Kącik poradnikowy dla młodzieży i ich rodziców.
Zrealizowała też wiele zajęć edukacyjnych dla odbiorców w różnym wieku. Najmłodszych czytelników oczarowała teatrzykiem kamishibai, ze starszymi uczniami dyskutowała o świecie mediów, bibliotekarzom i nauczycielom przedstawiła przydatne rozwiązania i wskazówki jak wykorzystac TIK w następujących materiałach: Jak promować wydarzenia - nie tylko biblioteczne, Zdalna prezentacja książki: narzędzia i pomysły  oraz na opracowanej z zespołem stronie www Biblioteka n@rzędzi TIK.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Oprócz opracowania w/w informatorów i poradników dla bibliotekarzy B.M współpracowała z SBP jako trener przy wakacyjnym projekcie Wirtualne szkolenia = realne kompetencje. Prowadziła też nieodpłatne szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu kompetencji przyszłości czy korzystania z programu Genial.ly. W bieżącym roku szkolnym została zaproszona do prowadzenia zajęć (m.in. z bibliotekoznawstwa) przez Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie. W 2020 r. z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowała w formule on-line regionalną konferencje, która zgromadziła ponad 350 uczestników.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Już w kwietniu 2020 r., B.M przeniosła działania edukacyjne DBP w wirtualną rzeczywistość stosując nowe technologie przy tworzeniu materiałów informacyjnych i edukacyjnych, a szkolenia i warsztaty prowadząc w formule on-line na platformie ClickMeeting. W 2020 r. B.M przeprowadziła 65 szkoleń (z tego 60 w formie zdalnej) dla 1090 uczestników. Aktualna oferta liczy ponad 20 tematów zajęć, w których biorą udział bibliotekarze z całego kraju. Platforma edukacyjna umożliwiła także przeprowadzenie 5 wirtualnych spotkań w ramach konferencji dla bibliotekarzy: SCM-Biblioteka jak magnes oraz 4 spotkań w cyklu Kresy zapoznane (we współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Regionalnym), w których uczestniczyło 130 osób.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

B.M od wielu lat organizuje w DBP we Wrocławiu działalność edukacyjną: zajęcia dla uczniów wrocławskich szkół, szkolenia dla bibliotekarzy i nauczycieli z całego województwa (dzięki współpracy z powiatowymi bibliotekami pedagogicznymi) oraz konferencje i seminaria dla różnych grup odbiorców. Ponad 100 zajęć dla uczniów przeprowadziła prezentując teatrzyk kamishibai. Od 2010 r. organizuje co roku regionalne konferencje dla bibliotekarzy w cyklu Szkolne Centra Multimedialne.

Cechy osobowościowe

Angażuje się we wszystkie działania DBP korespondujące z jej kompetencjami. Podejmuje twórcze wyzwania, które motywują ją do działań i poszukiwań nowych obszarów zainteresowań. Otwarta na zdobywanie umiejętności, uwielbia poznawać nowe technologie i rozwiązania, szuka też inspiracji u osób nieszablonowych. Chętnie dzieli się wiedzą z pracownikami i użytkownikami DBP. Cechuje ją odpowiedzialność i profesjonalizm, a wysoka jakość wykonywanych zadań stanowi jej priorytet.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP