Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Beata Malentowicz

Nauczyciel bibliotekarz, kierownik Wydziału Wspomagania szkół i placówek oświatowych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

wykształcenie: wyższe
12 lat pracy w bibliotece
 

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Beata Malenowicz (B.M), redaktor merytoryczny serwisu DBP we Wrocławiu, w 2020 r. wprowadziła wiele zmian ułatwiających użytkownikom dostęp do treści. Opracowała m.in. materiały dla bibliotekarzy dot. prowadzenia działalności informacyjnej i bibliograficznej oraz promowania edukacji czytelniczej i medialnej:  Biblioteki szkolne (ok. 3 tys. wejść). Przygotowała zakładkę, w której na bieżąco udostępniane są informacje o działaniach DBP, stanowiące inspirację dla bibliotekarzy: Promujemy czytanie (ponad 1,5 tys. wejść). Wspólnie z zespołem przygotowała dla nauczycieli materiały nt. bieżącej sytuacji w oświacie: Czytelnia Nauczycielska (ok. 3 tys. wejść). Szybko zareagowała na przejście w tryb nauki zdalnej i opracowała: N@rzędziownik Rodzica (ponad 5,5 tys. pobrań), a we współpracy z innymi nauczycielami bibliotekarzami Poradnik Rodzica Przedszkolaka (1,2 tys. pobrań) i Kącik poradnikowy dla młodzieży i ich rodziców.
Zrealizowała też wiele zajęć edukacyjnych dla odbiorców w różnym wieku. Najmłodszych czytelników oczarowała teatrzykiem kamishibai, ze starszymi uczniami dyskutowała o świecie mediów, bibliotekarzom i nauczycielom przedstawiła przydatne rozwiązania i wskazówki jak wykorzystac TIK w następujących materiałach: Jak promować wydarzenia - nie tylko biblioteczne, Zdalna prezentacja książki: narzędzia i pomysły  oraz na opracowanej z zespołem stronie www Biblioteka n@rzędzi TIK.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Oprócz opracowania w/w informatorów i poradników dla bibliotekarzy B.M współpracowała z SBP jako trener przy wakacyjnym projekcie Wirtualne szkolenia = realne kompetencje. Prowadziła też nieodpłatne szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu kompetencji przyszłości czy korzystania z programu Genial.ly. W bieżącym roku szkolnym została zaproszona do prowadzenia zajęć (m.in. z bibliotekoznawstwa) przez Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie. W 2020 r. z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowała w formule on-line regionalną konferencje, która zgromadziła ponad 350 uczestników.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Już w kwietniu 2020 r., B.M przeniosła działania edukacyjne DBP w wirtualną rzeczywistość stosując nowe technologie przy tworzeniu materiałów informacyjnych i edukacyjnych, a szkolenia i warsztaty prowadząc w formule on-line na platformie ClickMeeting. W 2020 r. B.M przeprowadziła 65 szkoleń (z tego 60 w formie zdalnej) dla 1090 uczestników. Aktualna oferta liczy ponad 20 tematów zajęć, w których biorą udział bibliotekarze z całego kraju. Platforma edukacyjna umożliwiła także przeprowadzenie 5 wirtualnych spotkań w ramach konferencji dla bibliotekarzy: SCM-Biblioteka jak magnes oraz 4 spotkań w cyklu Kresy zapoznane (we współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Regionalnym), w których uczestniczyło 130 osób.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

B.M od wielu lat organizuje w DBP we Wrocławiu działalność edukacyjną: zajęcia dla uczniów wrocławskich szkół, szkolenia dla bibliotekarzy i nauczycieli z całego województwa (dzięki współpracy z powiatowymi bibliotekami pedagogicznymi) oraz konferencje i seminaria dla różnych grup odbiorców. Ponad 100 zajęć dla uczniów przeprowadziła prezentując teatrzyk kamishibai. Od 2010 r. organizuje co roku regionalne konferencje dla bibliotekarzy w cyklu Szkolne Centra Multimedialne.

Cechy osobowościowe

Angażuje się we wszystkie działania DBP korespondujące z jej kompetencjami. Podejmuje twórcze wyzwania, które motywują ją do działań i poszukiwań nowych obszarów zainteresowań. Otwarta na zdobywanie umiejętności, uwielbia poznawać nowe technologie i rozwiązania, szuka też inspiracji u osób nieszablonowych. Chętnie dzieli się wiedzą z pracownikami i użytkownikami DBP. Cechuje ją odpowiedzialność i profesjonalizm, a wysoka jakość wykonywanych zadań stanowi jej priorytet.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP