Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Anna Rutkowska

Kierownik Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie


wykształcenie: wyższe historyczne, podyplomowe zarządzanie przedsiębiorstwem
20 lat pracy w bibliotece
 

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Rzecznicy dostępności w bibliotece (org. SBP i Fundacja Kultura bez Barier) Anna Rutkowska (A.R) uzyskała certyfikat rzecznika, przygotowała deklarację dostępności, opublikowała ją na stronie MBP, a teraz monitoruje dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Odpowiadała też za koordynację pracy wolontariatu w MBP. W 2020 r. Europejski Korpus Solidarności przyznał Bibliotece certyfikat Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom, co potwierdziło spełnianie przez A.R kryteriów wysokiej jakości zarządzania wolontariatem.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Od lat angażuje się w organizowanie spotkań autorskich tłumaczonych na język migowy, a w 2020 r. przygotowała z pomocą wolontariuszy napisy do filmów i relacje ze spotkań udostępnianych online. Pozyskała środki z MKiDN (program Partnerstwo dla książki) na II edycję festiwalu literatury non-fiction: OKOlice Literatury: Granice i pogranicza,  koordynowała jego realizację i przebieg w dn.  25-27.09. Wydarzenia (spotkania, prelekcje, wystawy) odbyły się w formule hybrydowej i są dostępne on-line. Nadzorowała realizację projektu Mała książka - wielki człowiek,  zorganizowała nagranie fragmentu "Balladyny" w ramach Narodowego Czytania. Pod jej kierownictwem przygotowano wiele wydarzeń online, m. in.: akcje facebookowe - #Szperamy - prezentacja filmów z minionych spotkań autorskich, #Polecajki – książki polecane dzieciom#bibliotekaWdomu - krótkie recenzje  ciekawych książek. W 2020 r. była inicjatorem lub koordynatorem 99 imprez, które miały 135 848 odbiorców.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

A.R jest wykładowcą na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Bibliotecznej (WSH TWP Szczecin). Przeprowadziła warsztaty dla bibliotekarzy: Obsługa czytelników z dysfunkcją wzroku i włączania osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne (wrzesień, Garwolin). Uczestniczyła też w projekcie: Biblioteka online - program szkoleniowy, przygotowującym bibliotekarzy do tworzenia oferty edukacyjnej i działań on-line dla różnych grup odbiorców. Prowadziła szkolenia wdrażające seniorów do pracy online oraz otwarte webinarium: Widzieć więcej niż się widzi, wiedzieć więcej niż się wie o dostępności biblioteki dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadziła otwarte webinaria: Marketing wewnętrzny w bibliotece; Trudny czytelnik nie taki trudny jak się nam wydaje. Czytelnik ze specjalnymi potrzebami oraz tutoriale nt. aplikacji pomagających w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu: (Migaj z nami PJM; tutorial o aplikacji Transkrypcja na żywo). Brała udział w konferencji online VI Forum Kultury bez Barier Dostępna biblioteka-wymogi/potrzeby/możliwości (miała wystąpienie w ramach panelu o wirtualnej odsłonie bibliotek i dostępności cyfrowej, listopad). Była koordynatorem III edycji zjazdu BiblioLAB, w ramach edycji ogólnopolskiej Myśl globalnie, działaj lokalnie - biblioteki po covid. (warsztat Dostępność cyfrowa, architektoniczna i kulturalno-informacyjna bibliotek)

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Zamieściła na stronie internetowej Biblioteka Aplikacji tutoriale dotyczące aplikacji pomagających bibliotekarzom w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu. W czasie pandemii  przeprowadziła 46 imprez online. Były to szkolenia dla bibliotekarzy (na platformie Zoom), webinaria, spotkania autorskie, prelekcje oraz wystawy. Nagrania z imprez są dostępne na kanale YouTube MBP, a podcasty na kanale Spotify.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

Autorka i realizatorka projektu Miganie kultury, który uzyskał dofinansowanie MKiDN. W jego ramach każde wydarzenie w bibliotece było tłumaczone na język migowy, zorganizowano też szkolenie dla bibliotekarzy z podstaw języka migowego i zasad komunikacji z osobami niesłyszącymi. Zainicjowała także i realizuje nadal festiwal OKOlice Literatury (w przygotowaniu 3 edycja)

Cechy osobowościowe

A.R jest osobą otwartą, rzetelną, ambitną i konsekwentną. Nieustannie pogłębia wiedzę z zakresu bibliotekarstwa, nowych technologii oraz promowania czytelnictwa. Z pasją oddaje się poznawaniu innych kultur i osób z różnych sfer wykluczenia. W pracę z niewidomymi angażuje się z taktem i zrozumieniem. Elastycznie reaguje na zmieniające się realia pracy. Energię i temperament umie połączyć z poczuciem humoru i dystansu do samej siebie, co pozwala jej świetnie odnaleźć się w pracy zespołowej, łatwo nawiązywać kontakty oraz sprawnie łączyć w spójną całość wiele różnorodnych inicjatyw. Odpowiedzialna i sumienna, zawsze doprowadza sprawy do końca.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP