Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Renata Sztabnik

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy

wykształcenie: wyższe
8 lat pracy w bibliotece
 

Pomorski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W kierowanej przez siebie bibliotece Renata Sztabnik (R.S) wdrożyła system identyfikacji wizualnej, oznakowanie wewnętrzne, branding, zamówiła formularze pism firmowych, materiały reklamowe, ekspozytory itp. Do promocji działań bibliotecznych włączyła "Kurier Sołecki", serwis kobylnica.pl, social media gminy, aplikację Blisko oraz serwis SISMS.
W celu zaktywizowania tych działań wyodrębniła stanowisko ds. promocji i komunikacji. Współpracowała z lokalną, prasą, radiem i telewizją, umieszczając tam regularnie informacje z życia GBP. W 2020 r. uruchomiła platformę Clickmeeting, nowy sposób komunikacji zdalnej z użytkownikami, co umożliwiło migrację oferty bibliotecznej do sieci.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2020 r. kontynuowany był projekt Kodowanie w bibliotece (grant z FRSI) oraz program Z książką na start  (Fundacja Metropolia Dzieci). Od września 2020 r. GBP uczestniczy w projekcie Mała książka – wielki człowiek z Instytutu Książki. Te projekty zaowocowały wzrostem ilości czytelników w najmłodszej grupie wiekowej. Zrealizowano też 2 duże projekty dotowane z NCK: Warsztaty książki niezwykłej, cykl warsztatów książki artystycznej (dla 30 dorosłych) i dotykowej (dla 40 dzieci), zakończonych wystawą objazdową oraz E-spotkania www kwarantannie, cykl 8 wirtualnych spotkań z autorami, w których uczestniczyło 1190 osób. Nowością był program Biblioterapia on-line dla seniorów, cykl spotkań nt. zdrowego trybu życia oraz przełamywania barier mentalnych, ekonomicznych oraz izolacji w czasie pandemii. Opublikowano specjalny videotutorial i prowadzono telefoniczne instruktaże z zarządzania kontem bibliotecznym, dotyczące zasobu katalogu OPAC i narzędzi usprawniających proces komunikacji z czytelnikiem. Rozwinięto akcję Książka do domu adresowaną do seniorów i osób niepełnosprawnych (poza osobami na kwarantannie). R.S aktywnie uczestniczyła w promocji monografii gminy "Z Kobylnicą przez wieki".

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Rok 2020 sprzyjał podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Bibliotekarki z GBP wzięły udział w 32 szkoleniach z zakresu m.in. działań on-line, komunikacji w świecie social media, animacji czytelniczych dla dzieci, biblioterapii, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, biblioteki hybrydowej, wystąpień publicznych, projektowania infografiki itp. Biblioteka otrzymała również grant niefinansowy z FRSI, w postaci modułu szkoleniowego w ramach programu Moja biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W marcu 2020 r. R.S przeniosła lwią część działań do sieci. Wykorzystano w tym celu stronę www, FB oraz kanał na Youtube. Na platformie do spotkań streamingowych Clickmeeting,  prowadzono: cykliczne spotkania klubów, DKK, Biblioteczny Klub Maluszka, warsztaty logopedyczne i logorytmiczne. Przygotowywano też szereg pomysłów autorskich: zabawy dla czytelników, linki do ciekawych padletów, quizów, zagadek, tutoriali, kolorowanek. Na FB publikowano nowe aktywności, plakaty, grafiki tematyczne czy recenzje autorskie, prezentacje tematyczne, infografiki, videoblogi. Realizacja projektu E-spotkania www kwarantannie pozwoliła stworzyć dla odbiorców, także niepełnosprawnych, dogodne warunki aktywnego udziału w kulturze przy pomocy narzędzi internetowych. Jego bezpośrednim efektem było zwiększenie liczby wypożyczeń książek prezentowanych autorów, natomiast efektem długotrwałym i rozłożonym w czasie będzie wykształcenie stałych nawyków obcowania z kultura w wersji on-line.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W l. 2013-2017 R.S pracowała jako specjalista ds. zarządzania projektami w MBP w Słupsku i kierowała zespołami, które opracowały ponad 100 projektów i zrealizowały 52. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną i podjęła pracę w GBP zaczynając od melioracji i wymiany zaczytanych zbiorów na nowe, co przyciągnęło czytelników.

Cechy osobowościowe

Wykonuje pracę z pełnym zaangażowaniem, śledzi branżową prasę, serwisy internetowe, korzysta też z doświadczeń innych bibliotekarzy. Skrupulatna i rzetelna, czego dowodzą pozytywne opinie przedstawicieli instytucji przyznających dotacje oraz uznanie władzy samorządowej, finansującej GBP. Umie zarządzać zespołem pracowników i brać odpowiedzialność za powierzone im zadania. Zarządzanie biblioteką nie ogranicza do pracy biurowej. Wysoko ceni sobie kontakty i rozmowy z czytelnikami oraz bezpośrednią obsługę użytkowników.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP