Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Magdalena Śliwak

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
16 lat pracy w bibliotece
 

Lubuski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Magdalena Śliwak (M.Ś) rozszerzyła ofertę biblioteki o dostęp do e-booków, szybkiego Internetu, programowanie z robotami Photon. Biblioteka promowana jest na FB, Instagramie, w Radio Zachód, TVP3. W 2020 r. w czasopismach lokalnych: "Bibliotekarz Lubuski", "Głos powiatu żagańskiego" itp., ukazało się 10 artykułów promujących działania MBP. Opisy tych prac oraz wypowiedzi M.Ś znajdują się też na łamach książek opublikowanych ostatnio przez Wyd. Naukowe i Edukacyjne SBP.: Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek: "Wiedza, gust kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece". Warszawa 2020 oraz "Mobilna biblioteka". Warszawa 2021.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Rozwojowi czytelnictwa sprzyjają 3 Dyskusyjne Kluby Książki: dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Klub Dzierganek, Galeria Exlibrisu, Klub Młodego Twórcy, Akademia Rodzica, Klub Origami. Wędrująca Biblioteka odwiedza żagańskie przedszkola. Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej odbywają z bibliotekarzami Podróże po literaturze. W 2020 r. M.Ś uzyskała dotacje na 3 projekty: Klub Aktywnego Seniora, (Fundacja LOTTO), Liga eSzkoła (Fundacja eSzkoła) oraz Odkrywamy magiczny Świat (program Partnerstwo dla Książki).  Włączała tez MBP w takie akcje ogólnopolskie, jak Cała Polska Czyta Dzieciom czy Europejskie Dni Dziedzictwa. W l. 2019-2020 do najmłodszych czytelników trafiło 320 wyprawek w ramach akcji Mała książka – wielki człowiek. Realizując ofertę biblioteczną współpracowała z lokalnymi instytucjami i organizacjami (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Żagania itp.). W 2020 r. MBP w Żaganiu odwiedziło 26018 osób. W ramach 16 cyklicznych inicjatyw odbyło się 61 spotkań z udziałem 826 uczestników.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

M.Ś koordynuje działania 24 placówek w powiecie (8 bibliotek głównych i 16 filii) otaczając je wsparciem merytorycznym. Służy doświadczeniem, wiedzą, także inspiracją i ma bardzo dobre relacje z kadrą. Każdego roku przygotowuje szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu (39 osób). W 2020 r. 22 bibliotekarzy z MBP w Żaganiu i MBP w Żarach uczestniczyło w szkoleniach: Wirtualny bibliotekarz (program Kultura w sieci) oraz Bibliotekarz szyty na miarę (program Partnerstwo dla książki). Żagańscy bibliotekarze brali też udział w konwersatoriach bibliotekoznawczych on-line organizowanych przez WiMBP w Zielonej Górze oraz comiesięcznych szkoleniach dla kadry z województwa. 

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

M.Ś wraz z zespołem ambitnie podeszła do budowania oferty wirtualnej. Na FB MBP, który obserwuje niemal 3700 użytkowników pojawiły się informacje o zbiorach bibliotecznych i działalności wszystkich klubów zainteresowań. Interaktywne moduły utworzone w serwisie LearningApps.org, promowały wiedzę o mieście i regionie: quiz karciany Legendy Żagańskie, wirtualna układanka Kto był kim dla księżnej Doroty. W serwisie edu.glogster.com przygotowano plakaty interaktywne. Czytelników zaproszono na wirtualny spacer śladami regionalnych artystów i na wystawy online z wykorzystaniem platformy Calameo. Dla dzieci, na stronie www.jigsawplanet.com stworzono wirtualne puzzle, nagrywano Bajeczki do poduszeczki oraz filmiki na kanale YouTube. Łącznie biblioteka zaoferowała 65 działań online, odnotowano 13219 wyświetleń. Do dyspozycji czytelników są kody LEGIMI, czytaki z e-bookami, czytniki oraz tablety. Książki i czasopisma można zamawiać przez system PROLIB, mailem i przez Messenger. Uruchomiono Instagram, który ma 460 obserwujących.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W plebiscycie Menadżer Roku 2014 (org. Gazeta Lubuska i Portal Przedsiębiorców "Strefa Biznesu") M.Ś zajęła I miejsce w powiecie. W 2018 r., za całokształt dokonań otrzymała, odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Cechy osobowościowe

Kulturalna i błyskotliwa - potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, godnie reprezentuje lokalne środowisko bibliotekarskie w kraju. Komunikatywna - kształtuje i podtrzymuje dobre relacje w środowisku lokalnym i zawodowym. Kreatywna, pracowita i energiczna - jest motorem większości działań żagańskiej MBP. Otwarta i odważna - merytorycznie rozmawia z organizatorami i dbając o godne warunki funkcjonowania MBP i śmiało zabiega o dotacje.  Potrafi udowodnić, że bez nich też można realizować projekty upowszechniające czytelnictwo.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP