Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Halina Świtlicka

Nauczyciel – bibliotekarz, kierownik Filii w Olkuszu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wykształcenie: wyższe: filologia pol., podyplomowe: bibliotekoznawstwo oraz informatyka z administracją
33 lat pracy w bibliotece

Małopolski Bibliotekarz Roku 2020


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Jako kierownik Filii w Olkuszu Halina Świtlicka (H.Ś) dba o ciekawą aranżację przestrzeni bibliotecznej wykorzystując do tego prace lokalnych twórców, z którymi ścisle współpracuje promując region i jego walory. Jest pomysłodawczynią i realizatorką witryny internetowej www.tworcy.olkusz.pl. W 2020 r. jako przewodnicząca zespołu do spraw stron internetowych, w celu zwiększenia dostępu do informacji i ułatwienia kontaktu on-line z użytkownikami, zaprojektowała i wykonała we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami strony internetowe dla 10 filii PBW w Krakowie, a także przeszkoliła współpracowników z wykorzystania narzędzi do pracy w sieci. Jej działania zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem ofertą tych filii. Zaktywizowała też współpracowników do bardziej efektywnego wykorzystania mediów społecznościowych w pracy z czytelnikami.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Na początku roku zorganizowała wystawy fotografii: Botanica oraz Miasteczka w niezwykłej tonacji. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim udzieliła wywiadu dla Radia Kraków Pejzaże regionalne, a w lutym, zorganizowała spotkanie autorskie z Ewą Kopczyńską Piosenka jest dobra na wszystko, w którym wzięło udział 300 osób.
W ramach oferty edukacyjnej Biblioteki prowadziła, cieszące się dużym zainteresowaniem, autorskie zajęcia edukacyjne: Co wie o Tobie Twój telefon?, Wyobraźnia jest początkiem tworzenia, Fotografie nie kłamią, Jak być bezpiecznym w sieci? Do czasu pandemii z zajęć skorzystało 160 uczniów. Uruchomiła i prowadziła cieszący się dużym zainteresowaniem cykl spotkań dla nauczycieli 60+ pod nazwą E-senior czyli bezstresowe i przyjazne spotkania przy komputerze, który zawieszono w związku z pandemią. We współpracy z doradcą metodycznym oraz ekspertem ds. awansu zawodowego zorganizowała warsztaty dla 72 nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Zorganizowała X edycję Powiatowego Konkursu Fotograficznego – w trybie online – dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W konkursie wzięło udział 93 uczestników, nadesłano 161 prac.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

H.Ś wzięła udział w konferencji metodycznej on-line zorganizowanej przez PBW Biblioteka – wyzwania i możliwości i wygłosiła referat Nauczyciel bibliotekarz w sieci, prezentujący narzędzia, które bibliotekarze mogą wykorzystywać w swojej pracy. W konferencji uczestniczyło 280 bibliotekarzy z całej Polski. Była pomysłodawczynią i realizatorką projektu on-line: Edukacyjne tiki, w ramach którego gromadziła i omawiała narzędzia oraz aplikacje przydatne w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Współpracowała przy realizacji projektu on-line Poradnik na focha, czyli jak radzić sobie w czasie pandemii, który miał ponad 7 tysięcy odsłon. Prowadziła sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy takie jak: Nowoczesne gry planszowe w edukacji, Jak wykorzystać zasoby Internetu?, Bibliotekarz w sieci, w których uczestniczyło 45 bibliotekarzy.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów placówek oświatowych, H.Ś przeprowadziła 92 szkolenia dla 1524 nauczycieli z wykorzystaniem platform i aplikacji internetowych. W ramach spotkań online realizowała następujące tematy: Meetings – działanie i wykorzystanie w nauczaniu, MS Office – Teams w nauczaniu zdalnym, Genial.ly – patent na tworzenie interaktywnych materiałów, Komiks – świat przerysowany, PowerPoint i Sway – twórz, edytuj, udostępniaj, Office 365 – możliwości nauki zdalnej oraz pracy własnej nauczyciela: dla początkujących, CANVA – darmowe narzędzie do tworzenia grafik: dla początkujących, Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy bardzo wysoko oceniali jej profesjonalizm i przygotowanie merytoryczne.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W 2009 r. za osiągnięcia zawodowe i pracę na rzecz środowiska lokalnego otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego, a w l. 2014, 2017, 2019 i 2020 Nagrody Dyrektora PBW. W 2019 r. za propagowanie kultury w środowisku lokalnym, ciekawe pomysły i osobowość Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu  przyznało jej Statuetkę Teatralną.

Cechy osobowościowe

H.Ś jest osobą kreatywną, z zaangażowaniem wykonującą powierzane zadania. Praca z czytelnikiem, w szczególności z nauczycielem oraz uczniem to jej pasja i życiowe powołanie. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, jest profesjonalistką i chętnie podejmuje nowe wyzwania. Otwarta i bezpośrednia dzieli się swoją wiedzą. Posiada umiejętność współpracy w grupie oraz zdolności integrujące zespół.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP