Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Nina Turek-Kwiecień

Dyrektor  Miejsko - Gminnej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
12 lat pracy w bibliotece

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2020


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W lipcu 2020 r. Nina Turek- Kwiecień (N.T-K) zakończyła  remont i modernizację Filii dla Dzieci i Młodzieży (grant z programu Infrastruktura bibliotek 2016-2020) dzięki czemu młodzi czytelnicy mają do dyspozycji salę spotkań, salę komputerowa (9 stanowisk), PlayStation4 oraz roboty: Dash, Photon i Ozobot do nauki podstaw programowania, a najmłodsi przestronną salę  wypełnioną książkami i zabawkami edukacyjnymi. W efekcie, na koniec 2020 r. kartę biblioteczną posiadało 181 dzieci przy 744 osobach zarejestrowanych. W Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej i Instytutu Książki w 2020 r. M-GiPBP zajęła 2 miejsce w województwie świętokrzyskim oraz 28 miejsce w Polsce.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

N.T-K od wielu lat skutecznie pozyskuje środki finansowe, które przeznacza na rozszerzanie oferty bibliotecznej dla różnych grup odbiorców. W 2020 r. zrealizowała 2 duże projekty:
REYADA 2020 (dotacja 34 500 zł z programu Partnerstwo dla książki MKiDN i z Fundacji PZU łącznie), na którą złożyły się:

  • konkursy REYoWY Super czytelnik w 3 kategoriach: 0-6 lat, 7-16 lat i dorośli oraz konkursy on-line dla czytelników na FB
  • Reyowa Gra Biblioteczna dla kazimierskiej młodzieży, w trybie on-line;
  • akcja Niemowlakowi się czyta!  promująca karty biblioteczne dla dzieci do 1,5 roku zapisanych do biblioteki w danym roku;
  • Bajeczne poranki realizowane w 3 przedszkolach oraz on-line dla dzieci do 8 roku życia.
  • Kazimierski Festiwal Kulturalny (dotacja 35 000 z programu NCK: Kultura Interwencje 2020), organizowany we współpracy z gminą Kazimierza Wielka i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, w ramach którego odbyły się: cykl spotkań  dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat pt.: Co to jest kultura?; spektakl Żywot Świętego Rocha; konkursy dla mieszkańców oraz  #weekendzkulturą, czyli rekomendacje  on-line, co czytać, co oglądać i czego słuchać, angażujące mieszkańców do włączenia się w akcję.

W 2020 r. kontynuowane były również autorskie projekty edukacyjne N.T-K  dla 10. osobowych grup dzieci: nauka czytania metodą sylabową - zajęcia prowadzone przez logopedę dla dzieci od 4 do 6 lat (w 2020 r. na kolejną edycję zapisano 60 dzieci) oraz nauka języka angielskiego – dla dzieci od 4 do 9 lat (w 2020 r. na kolejną edycję zapisano 30 dzieci).

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

N.T-K kontynuowała spotkania utworzonej przez siebie lokalnej grupy dyrektorskiej InicJaTyWy z terenu powiatu kazimierskiego i gmin ościennych. Od 2020 r. grupa spotyka się też przy pomocy aplikacji ZOOM. W 2020 r. z inicjatywy N.T-K wszyscy pracownicy kazimierskiej biblioteki zostali członkami SBP.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W 2020 r. M-GiPBP była bardzo aktywna w internecie. Już w marcu ogłosiła na FB konkursy dla czytelników. Inne działania w wersji on-line: Kazimierski Miesiąc Czytania Dzieciom na FB, Bajeczne poranki dla dzieci młodszych, Reyowa Gra Biblioteczna, czyli mobilna gra kanapowa w aplikacji ActionTrack, akcja #weekendzkulturą, cykl krótkich filmików na FB polecających lektury, filmy, audycje itp. Łącznie: 188 postów, które dotarły do 131 400 osób i miały 2858 reakcji, 21 filmików oraz 12 spotkań on-line.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W 2016 r., M-GiPBP otrzymała nagrodę Super Samorząd przyznaną przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" za skuteczną współpracę z mieszkańcami i władzami lokalnym

Cechy osobowościowe

N.T-K to osoba pracowita, dlatego nie tylko kieruje, ale i działa: przestawia regały, nosi książki, szkoli, współpracuje oraz realizuje projekty. Z zaangażowaniem stara się ośrodki na lepsze wyposażenie, ciekawe szkolenia, czy rozszerzenie oferty dla czytelników. Lubi wyzwania, więc inicjuje nowe rozwiązania i metody oraz poznawanie nowych technologii. Jest pomysłowa, oprócz stałych form działalności, w każdym roku stara się wdrażać nowe inicjatywy i modyfikować poprzednią ofertę.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP