Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Agnieszka Witczak

Kierownik Wypożyczalni Literatury dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

wykształcenie: wyższe
10 lat pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2020Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W 2020 r. Agnieszka Witczak (A.W) wykorzystując nowe technologie i media społecznościowe (FB, Instagram) przeniosła działania promujące literaturę i działania MBP w świat wirtualny. Podjęta z jej inicjatywy współpraca z Wyd. UJ zaowocowała wieloma wydarzeniami internetowymi i hybrydowymi. Współpracowała również z blogerami literackimi i lokalnymi mediami, pisząc zapowiedzi oraz relacje ze spotkań autorskich.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

A.W prowadziła Stoliki językowe – warsztaty języka polskiego dla obcokrajowców, ucząc polskiej gramatyki i fleksji wielu Ukraińców, Kazachów, Algierczyka i Anglika. W marcu 2020 r.   kilkoro z nich otrzymało certyfikat poświadczające znajomość języka polskiego. Ponadto, w ramach działań na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, A.W organizowała dla nich rozmowy z pisarzami oraz podcasty literackie transmitowane w tamtejszym radiowęźle. Była tez współautorką projektów adresowanych do pozostałych odbiorców MBP, a dofinansowanych przez MKiDN, takich jak: Trójsmak literacki, Regionalnie – kulturalnie, Zero fikcji – spotkania z reportażem oraz projektu Kultura w chmurach dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Podczas realizacji tych projektów A.W prowadziła spotkania autorskie, warsztaty oraz prezentacje literackie. Była też autorką scenariusza akcji Narodowe Czytanie, która ze względu na pandemię odbyła się w przestrzeni wirtualnej.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Swoją wiedzą dzieliła się z innymi bibliotekarzami podczas szkoleń wewnętrznych i za pośrednictwem mediów społecznościowych, wspierając zwłaszcza najmłodszych stażem pracowników oraz praktykantów i studentów bibliotekoznawstwa. 

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Od marca 2020 r. A.W zaangażowała się w tworzenie wirtualnej alternatywy dla tradycyjnych działań MBP. Do wydarzeń jej autorstwa należą: wirtualne i hybrydowe spotkania autorskie (17 filmów), Biblioteczne polecajki, Wakacyjne polecajki (cykl filmów prezentujących najciekawsze nowości, liczba odbiorców 8334); Literacki trójsmak: epika, liryka, dramat (filmy prezentujące rodzaje literackie, liczba odbiorców 1273), Zasmakuj w literaturze czeskiej (prezentacja, liczba odbiorców 2325), Zasmakuj w komiksach (prezentacja, liczba odbiorców 1251), Czytaj na zdrowie (filmy promujące czytanie i korzystanie z LEGIMI, liczba odbiorców 5061).

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

Od 9 lat A.W prowadzi Dyskusyjny Klub Książki w MBP, a od 6 lat w ramach DKK regularnie spotyka się z osadzonymi w Jastrzębskim Zakładzie Karnym. Zorganizowała dla nich wiele spotkań i wykładów zachęcających do sięgnięcia po literaturę. Udzielała tez władzom Zakładu Karnego konsultacji dotyczących zakupu książek dla osadzonych oraz udostępniania im zbiorów jastrzębskiej MBP. Była także inicjatorką i autorką cyklicznych imprez: Odkurzamy klasyków, Papierowe Miasta, Czechosfera, promujących literaturę w szerokim aspekcie i cieszących się dużym zainteresowaniem czytelników.

Cechy osobowościowe

A.W jest osobą kreatywną, odpowiedzialną, potrafiącą zarówno pracować w zespole jak też nim kierować. Chętnie udziela wsparcia i pomocy współpracownikom i czytelnikom. Podejmowane przez nią inicjatywy są realizowane z pełnym zaangażowaniem. Pasjonatka literatury, zamiłowanie do książek wpaja wszystkim napotkanym osobom. Jest pracownikiem kompetentnym, cenionym przez pisarzy, blogerów literackich i wydawców oraz przez szerokie grono odbiorców. Cieszy się ogromną sympatią czytelników. Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP