Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Marzenna Wojnar

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, podyplomowe: organizacja i zarządzane, coaching
30 lat pracy w bibliotece
  

Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2020
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Marzenna Wojnar (M.W) w 2020 r. poprawiła estetykę pomieszczeń filii (wymiana regałów, pufy w kącikach dla najmłodszych). Zakupiła też 5 komputerów m.in. do czytelni internetowej i dobrej jakości sprzęt do nagrań (mikrofony krawatowe, gimbale), niezbędny do efektywnej realizacji działań biblioteki w sieci. Zaprojektowano i zamówiono autorskie materiały promocyjne biblioteki (M.W jest pomysłodawczynią znaku firmowego GBP w Lubiczu), zestawy plastyczne, torby, zakładki.
M.W udzieliła wywiadu w Radiu PiK Jak biblioteki odnalazły się w pandemicznej rzeczywistości, wzięła też udział w akcji promującej w sieci IV rundę Programu Rozwoju Bibliotek wyjaśniając idee tego programu i zachęcając biblioteki do wzięcia w nim udziału. Zespół GBP zakwalifikowano do pilotażowego programu badania satysfakcji pracowników bibliotek prowadzonego przez sopocki oddział Uniwersytetu SWPS. Natomiast GBP została ambasadorem konkursu zorganizowanego przez Wyd. Jung-off-ska z okazji 75 urodzin Pippi, a prace dwojga uczestników konkursów plastycznego i literackiego, znalazły się w gronie laureatów.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2020 r. GBP przystąpiła do konsorcjum Legimi oferując czytelnikom dostęp do e-booków. W czasie pandemii zwiększono liczbę dostępnych kodów a potem podwojono ich ilość, w związku z dużym zainteresowaniem tą formą korzystania z biblioteki.
Promując czytelnictwo organizowano w GBP zajęcia dla różnych grup użytkowników: dzieciom oferowano Bajkotekę – rodzinne poranki w bibliotece oraz udział w ogólnopolskiej akcji Mała Książka – Wielki Człowiek, która przyczyniła się do zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród najmłodszych; uczniowie mogli korzystać z zajęć edukacyjnych, czytelniczych oraz autorskiego projektu zespołu GBP Rozczytaj się; dla dorosłych organizowano warsztaty i szkolenia. Biblioteka współpracowała ze szkołami, przedszkolami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Lubicz przy realizacji wspólnych projektów.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Zrealizowano następujące szkolenia: Budowanie efektywnego zespołu (dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych pow. toruńskiego w MiPBP w Chełmży) oraz w ramach wymiany dobrych praktyk Działania animacyjne dla maluchów (dla zespołu bibliotekarskiego MiGPP w Busku-Zdroju). M.W założycielka i liderka dwóch lokalnych grup wsparcia dla dyrektorów bibliotek publicznych z małych miejscowości została zaproszona przez FRSI w Warszawie do udziału w pracach komisji rekrutacyjnej Zespołu  ds. IV rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Od marca 2020 r. działalność biblioteki została przeniesiona do sieci. W trybie on-line prezentowano spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty dla dzieci, głośne czytanie, zakupy nowości czytelniczych itp. Zainicjowano akcję Spotkania z pasjami, promującą mieszkańców gminy i ich pasje (malarstwo, poezja, rękodzieło), tematyczne sesje fotograficzne promujące literaturę, przygotowywano quizy dla czytelników za pomocą aplikacji Wzorowo, zorganizowano konkurs na interpretację wierszy dla dzieci i podsumowanie 5-letniej działalności Bajkoteki, nagrywano filmiki zachęcające do udziału w działaniach bibliotecznych. M.W nawiązała współpracę z wydawnictwami, aby promować książki w sieci. W ten sposób biblioteka cały czas utrzymywała kontakt z czytelnikami, co spotkało się z bardzo pozytywną oceną zarówno odbiorców tej oferty jak i władz gminnych.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego; udział w programie dla dyrektorów bibliotek Kieruj w dobrym stylu, z którego powstała grupa InicJaTyWy.

Cechy osobowościowe

M.W jest osobą odpowiedzialną, kreatywną, która nie boi się wyzwań. Z dużym zaangażowaniem podchodzi do powierzonych zadań, posiada umiejętności interpersonalne, pozwalające na kierowanie zespołem. Cechuje ją łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista. pogodne usposobienie, optymizm, otwartość i życzliwość. Potrafi skupić wokół siebie grono osób zainteresowanych czytelnictwem, działalnością społeczną i przekazywać im swoje doświadczenie oraz dzielić się "dobrą energią", którą emanuje. Odznacza się także nieszablonowym sposobem rozwiązywania problemów.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP