Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Bibliotekarz Roku 2020 - II etap Konkursu

Data dodania: 13.04.2021

Bibliotekarz Roku 2020 - II etap Konkursu

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu SBP

Bibliotekarz Roku 2020

 

 

Wyniki I etapu Konkursu

Zakończyliśmy I etap Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020.

Kapituły powołane przez zarządy okręgów SBP dokonały wyboru 16 wojewódzkich laureatów, którzy wyróżnili się w roku ubiegłym swoimi dokonaniami i kreatywnością. Biorąc pod uwagę fakt, że po raz kolejny Konkurs jest organizowany w czasie trwającej pandemii, wybór kompletu finalistów należy uznać za sukces. Pragnę zatem podziękować wszystkim, których sprawne działanie doprowadziło do niego.

Poniżej przedstawiamy sylwetki 16 finalistów. Reprezentują różne biblioteki i doświadczenia zawodowe: większość, tj. 14 osób reprezentuje powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, 2 osoby pracują w bibliotekach pedagogicznych. 9 osób, czyli ponad połowa laureatów to kierownicy działów i filii bibliotecznych oraz pracownicy bibliotek, natomiast 7 osób pełni funkcje dyrektorów bibliotek. Wszyscy finaliści mają wyższe wykształcenie, a ich staż zawodowy mieści się w przedziale od 5 do 39 lat.

13 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy II etap Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020

Do 28 kwietnia br. wszystkie kapituły okręgowe SBP sporządzają rankingi 15. finalistów (z wyłączeniem swojego kandydata) i przesyłają je do Biura ZG SBP. Na ich podstawie, zliczając miejsca zajmowane przez finalistów w rankingach okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień przy ZG SBP ustali finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2020 i do 6 maja 2021 r., na portalu SBP, poda wyniki oraz ogłosi zwycięzcę.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, termin i sposób wręczenia nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

Kandydatom do tytułu gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę czołowych miejsc w rankingach, a członkom Kapituł wnikliwych i obiektywnych ocen oraz sprawnych obrad.

p.o. przewodniczącej SBP
dr Barbara Budyńska

Warszawa, 13.04.2021 r.
 


Lista 16 finalistów

XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP

Bibliotekarz Roku 2020

 1. Iwona Brodzik - Lubelski Bibliotekarz Roku 2020
 2. Krzysztof Dąbkowski - Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2020
 3. Marcin Duda - Opolski Bibliotekarz Roku 2020
 4. Hanna Gawrońska - Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2020
 5. Renata Igielska - Podlaski Bibliotekarz Roku 2020
 6. Lucyna Kończal-Gnap - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2020
 7. Monika Machowicz - Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2020
 8. Beata Malentowicz - Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2020
 9. Anna Rutkowska - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020
 10. Renata Sztabnik - Pomorski Bibliotekarz Roku 2020
 11. Magdalena Śliwak - Lubuski Bibliotekarz Roku 2020
 12. Halina Świtlicka - Małopolski Bibliotekarz Roku 2020
 13. Nina Turek-Kwiecień - Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2020
 14. Martyna Urbaniak - Łódzki Bibliotekarz Roku 2020
 15. Agnieszka Witczak - Śląski Bibliotekarz Roku 2020
 16. Marzenna Wojnar - Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2020


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP