Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 26,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów,... więcej >

40 rocznica śmierci Zofii Kułagowskiej

Data dodania: 14.04.2021

40 rocznica śmierci Zofii Kułagowskiej

14 kwietnia 2021 r. mija 40. rocznica śmierci Zofii Kułagowskiej (1908-1981), zasłużonej bibliotekarki, wojewódzkiej instruktorki czytelnictwa dziecięcego.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1951 r. w 2. Rejonowej Wypożyczalni Książek dla Dzieci w Łodzi, której to placówki wkrótce została kierowniczką. Od początku wykazywała się dużym zaangażowaniem w pracę, zdolnościami pedagogicznymi i pomysłowością w prowadzeniu różnych form pracy z czytelnikami. We wrześniu 1953 r. została powołana na stanowisko instruktora bibliotek dziecięcych, a od 1956 r. kierownika Oddziału placówek dla dzieci i młodzieży. Działalność tę opisała w artykule Praca bibliotek miejskich z dziećmi w okresie letnim („Bibliotekarz” 1956).

W czerwcu 1963 r. została instruktorem w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Przez cały czas prowadziła działalność instruktażową, uczestniczyła, a także była współorganizatorką i referentką na szkoleniach instruktorów, organizowała i nadzorowała różne formy pracy z czytelnikami, a także konkursy ogólnokrajowe i lokalne. Współpracowała z Muzeum Książki Dziecięcej powstałym w ramach Działu Zbiorów Specjalnych, pomagała podległym bibliotekom organizować współpracę z organizacjami społecznymi, muzeami, teatrami.

Prowadziła aktywną działalność społeczną: była ławnikiem w Sądzie Powiatowym do spraw cywilnych, członkiem Zarządu Okręgu Związku Pracowników Kultury i Sztuki, przez trzy kadencje przewodniczyła Radzie Zakładowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej, trzykrotnie była członkiem Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP, współdziałała przy wymianie doświadczeń z Sekcją Bibliotekarską Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Była odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką m. Łodzi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Pracowników Kultury i Sztuki.

M.S.-C.


Zob. też:


Nagórska Izabela: Instruktorka. Wspomnienie o kol. Zofii Kułagowskiej, „Poradnik Bibliotekarza” 1981, nr 7/8
Nagórska Izabela: Zofia Kułagowska (1908-1981) w: Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego. Warszawa:  SBP, 1999, s. 135-140 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 6)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP