Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Zmarła Joanna Pasztaleniec Jarzyńska (1949-2021), Przewodnicząca SBP

Data dodania: 16.04.2021

Zmarła Joanna Pasztaleniec Jarzyńska (1949-2021), Przewodnicząca SBP

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (1949-2021)

Od ponad 40 lat aktywnie uczestniczyła w rozwoju polskiego bibliotekarstwa i jego promocji w kraju i za granicą. Jej działalność obejmowała szeroki zakres zagadnień. Były to zarówno sprawy modernizacji bibliotek poprzez wprowadzanie nowych technologii i nowoczesnych metod zarządzania, jak i rozwój bibliografii narodowej i informacji naukowej, opieka nad zabytkowymi zbiorami w bibliotekach polskich i polonijnych, badania w dziedzinie bibliotekarstwa i czytelnictwa, a także prawodawstwo biblioteczne.

Od 1972 do 2009 roku związana była z Biblioteką Narodową w Warszawie pełniąc kolejno funkcje: kierownika Zakładu Katalogów Centralnych (1981-1991), Sekretarza Naukowego (1991-1993), zastępcy Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. naukowych i współpracy międzynarodowej (1993-2005). W latach 2006-2009 pełniła funkcję Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi.

Od 1990 roku aktywnie działała społecznie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Brała udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych. Była jedną z inicjatorek i współautorką "Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021", pionierskiego w skali europejskiej opracowania dotyczącego organizacji branżowej. Przygotowywała program prezentacji dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i jego wkładu w upowszechnianie polskiej kultury na Światowym Kongresie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), który odbywał się w 2017 r. we Wrocławiu. Jako ekspert SBP uczestniczyła w obradach Forum Prawa Autorskiego (2014-2015) oraz w Programie Rozwoju Bibliotek. Od roku 2019 była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej.

Z ramienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich współpracowała z międzynarodowymi stowarzyszeniami IFLA, EBLIDA, przygotowując opinie i ekspertyzy.

Od roku 2017 do chwili obecnej była przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Odeszła Nasza Przewodnicząca, Koleżanka, Przyjaciółka, Osoba Wrażliwa, Serdeczna, Dobra.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

dr Barbara Budyńska p.o. przewodniczącej SBP
Dyrekcja i Pracownicy Biura ZG SBP


Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiam, że 15 kwietnia br. odeszła od nas na zawsze Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca SBP.
Datę i miejsce pochówku podam w terminie późniejszym.

Marek Jarzyński

17.04.2021 r.


Informujemy, że msza św. w intencji śp. Pani Przewodniczącej Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, odbędzie się 11 maja br. o godz. 17.00 w kościele św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie.

ZG SBPPogrzeb

Informujemy, że pogrzeb śp. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej odbędzie się 28 maja br.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione o godz. 14:15 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie (Powązki Wojskowe). Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłej do kolumbarium na miejscowym cmentarzu.

Informacje o pogrzebie są dostępne również >> tutaj

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby zamiast kwiatów przekazywać datki, który zgodnie z wolą Pana Marka Jarzyńskiego, zasilą konto Fundacji SOS Wioski Dziecięce, wspierane przez śp. Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską od lat.

Wpłat można również dokonać na konto:

07 1240 6247 1111 0000 4975 0683
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ul. Niedźwiedzia 39
02-737 Warszawa

lub za pośrednictwem strony >> https://wioskisos.org/pomoz/


Księga kondolencyjna

Szanowni Państwo,
w imieniu Dyrekcji i Pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pragnę wyrazić wyrazy ubolewania z powodu odejścia Pani Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.

Bardzo dobrze wspominamy konstruktywną z Nią współpracę oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, mających na celu dobro bibliotekarzy i bibliotek.
Była osobą otwartą, życzliwą i niezwykle serdeczną - i taką Ją zapamiętamy.
 
Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia - Państwu Współpracownikom, a także Rodzinie i Przyjaciołom.
Łączę wyrazy szacunku,

dr Małgorzata Dąbrowicz
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu


Przekazuję wyrazy współczucia rodzinie Zmarłej oraz całemu środowisku polskich bibliotekarzy. Współpracowałam w pewnych latach do 2009 r. z Panią Dyrektor w sprawach dotyczących Polonii i poloników zagranicznych gromadzonych i opracowywanych w Bibliotece Narodowej. Wiele zrobiła dla promocji polskiej książki w świecie. Cześć Jej pamięci. Wiecznie odpoczywanie racz Jej dać Panie!

Danuta Bilikiewicz


W imieniu Ukrainskej Bibliotecznej Asociacji, ukrainskiego bibliotekarstwa skladamy wyrazy szczerego współczucia w imieniu z powodu smierci Przewodniczącej SBP pani Joanny Pasztaleniec Jarzyńskej.

Odeszła wyjątkowa osobą. Pozostanie w naszej pamieci jako bardzo życzliwa, serdeczna kolega, która z uwagą i przychylnośćą stawiła sie do bibliotek ukraińskich. To wielka strata dla swiatowego bibliotekarskiego środowiska.

Głębokie współczucia oraz szczere kondolencje dla Rodziny i Bliskich

Niech spoczywa w pokoju


Szanowni Państwo,
Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Jako osoba niezwykle życzliwa i zaangażowana w sprawy bibliotekarstwa polskiego pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Sierżęga
Przewodnicząca ZO SBP w Rzeszowie


Okręg Podlaski SBP z żalem przyjął wiadomość o śmierci p. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Pani Joanna na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w sercu. Bibliotekarze z województwa podlaskiego przesyłają kondolencje Rodzinie oraz współpracownikom.

Małgorzata Rokicka-Szymańska i Joanna Trusiuk (przedstawicielki SBP Okręgu Podlaskiego)


Wyrażamy głęboki żal z powodu śmierci Pani Joanny Paszatalaniec-Jarzyńskiej. Przed objęciem funkcji przewodniczącej była przez wiele lat opiekunką naszego Regionu, i tak wtedy jak i później zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc, radę i obiektywność w
rozwiązywaniu problemów.
Będziemy pamiętać ją jako osobę o wielkiej wiedzy i kulturze osobistej zawsze bardzo zaangażowanej w sprawy związane z bibliotekarstwem. Chętnie dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, motywowała całe środowisko do stawiania i podejmowania ambitnych zadań, które będą nas inspirowały do dalszej pracy.
Jesteśmy dumni z tego że na czele naszego stowarzyszenia zawodowego stała osoba o niekwestionowanym autorytecie. Będzie nam jej brakowało.

Bibliotekarki i bibliotekarze Regionu Kujawsko-Pomorskiego.


Ależ smutna wiadomość. Osobiście, prywatnie pragnę od razu wyrazić, jak bardzo mi przykro, smutno. Z panią Joasią przez wiele lat cudownie współpracowałyśmy. Bardzo, bardzo wielki żal .

Grażyna Szarszewska


Bardzo smutna wiadomość,

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Katarzyna Pawluk


Kondolencje

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu


Nieoczekiwane zrządzenie losu wyrwało z naszych szeregów Joannę Pasztaleniec –Jarzyńską osobę pełną energii i planów, która tak wiele mogła jeszcze zrobić. SBP i polskie bibliotekarstwo poniosły dotkliwą stratę.
Łączę się w wielkim żalu z wszystkimi, którym dane było bliżej Ją poznać i współpracować.

ŻEGNAJ JOANNO, zostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci.

Ewa Stachowska-Musiał


Żegnaj Joasiu,
trudno pogodzić się z myślą, że odeszłaś i nie będzie Cię wśród nas.

Pozostaniesz w naszej pamięci i naszych sercach

Janina Jagielska


"Odeszłaś  cicho, bez słów pożegnania,
tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…"
ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej nieocenionej Przewodniczącej - Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.
Była dla nas wielkim autorytetem i człowiekiem nie tylko o ogromnej wiedzy, ale i wielkim sercu.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany w pracę, odpowiedzialny i empatyczny człowiek – społecznik i bibliotekarz z powołania.
 
Niezmiennie mogliśmy liczyć na Twoją pomoc i wsparcie.
Dziękujemy za trud, za uśmiech, za serce...
Będzie nam bardzo trudno zaakceptować Twoje odejście.
 
Pogrążonym w bólu Najbliższym składamy wyrazy największego współczucia, łącząc się w przeżywaniu tych trudnych dni.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP


Szanowni Państwo,
ze smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Wiadomość wstrząsnęła nami, była taka nieoczekiwana.
Żadne mądre słowa nie zastąpią osoby, miłej, serdeczniej koleżanki, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich troszczącej się o losy polskiego bibliotekarstwa. Pozwólcie Państwo, że złożymy kondolencje, prześlemy wyrazy współczucia. Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którym Pani Joanna była bliska. Proszę o przekazanie tego listu również Rodzinie i Jej Bliskim. Będzie nam Jej brakować, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Łączymy się w bólu z Przyjaciółmi i Bliskimi,
W imieniu swoim, pracowników i studentów,

Mariola Antczak


Z wielkim żalem żegnamy *Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską*, przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy, Polskich, bibliotekarkę z powołania,
życzliwą Koleżankę pokoleń bibliotekarek i bibliotekarzy.

W 1998 roku, jako wicedyrektor Biblioteki Narodowej, była jednym z sygnatariuszy wystąpienia polskich bibliotek do Fundacji Andrew W.
Mellona o środki finansowe na uruchomienie centralnego katalogu polskich bibliotek, w ówczesnym założeniu obejmującego Bibliotekę Narodową wraz z największymi bibliotekami akademickimi i naukowymi. Trwałym efektem tych działań jest działający od 2002 roku katalog centralny NUKAT.

Przez długie lata, jako członek Zarządu Głównego SBP a potem Przewodnicząca Stowarzyszenia dbała o dobrą współpracę z bibliotekami akademickimi a jej kontakty z nami były pełne koleżeńskiej życzliwości i społecznej odpowiedzialności.

Pozostanie w naszej pamięci!

Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Koleżanki Joanny
Pasztaleniec-Jarzyńskiej.
Wyrażamy głęboki żal z powodu jej odejścia.
Przesyłamy kondolencje Rodzinie i współpracownikom.

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP


Koło SBP przy BUW pragnie pożegnać Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - zawsze nam życzliwą, pełną zainteresowania naszymi działaniami i wspierającą nas całym sercem. Przekazujemy szczere wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych.

W imieniu Koła SBP przy BUW

Lilianna Nalewajska


Zmrok zapadł już księżyc oświetlił Twą twarz w swym blasku
na niebie jest pełno gwiazd, ale gdy spojrzały na Twą twarz
od razu się schowały, z podziwu pokraśniały.
Piękne ma lica ta dziewica
piękność nigdy nie opuści Twej osoby
zawsze będzie najładniejsza
będzie zawsze najpiękniejsza
kwiaty będą wychwalały
ptaki będą śpiewały
ludzie będą zachwyceni
pięknością, którą ma
koleżanka Tereni.
Ma oczy przejrzyste
jak woda w blasku
jest jej uroda.
Twój Piotrek będzie zawsze Ci służył wiernie
jak zajdzie okazja
aż do śmierci.

Od niepełnosprawnego Piotrusia Jasiewicza dla Joasi Pasztaleniec, początek
lat 1970


Bibliotekarze muzyczni z Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP z wielkim żalem i bólem żegnają Panią Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską, Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Współpracownikom.

W imieniu całego środowiska bibliotekarzy muzycznych kondolencje składa

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP


Pragniemy złożyć głębokie wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom i najbliższym Współpracownikom z powodu odejścia Pani Przewodniczącej, Joanny Pasztalaniec-Jarzyńskiej.
Śmieć zawsze przychodzi nie w porę, zawsze zaskakuje, przerywa brutalnie przez lata budowane więzi.
“Non omnis moriar.”

Po Pani Przewodniczącej pozostaną
Jej dokonania i wspomnienia.
Tak więc żyć będzie tak długo, jak długo będziemy
o Niej pamiętać.
Niech spoczywa w pokoju.

Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP


W imieniu członków okręgu mazowieckiego SBP,  Zarząd Okręgu wraz z zarządami oddziałów w Ostrołęce, Płocku, Radomiu Siedlcach i Warszawie żegna z wielkim smutkiem i żalem Joannę Pasztaleniec-Jarzyńska, naszą  wieloletnią przewodniczącą, która  przez całe  swoje życie zawodowe propagowała idee nowoczesnego bibliotekarstwa i promowała zawód bibliotekarza, a dla osób z Nią współpracujących była niezwykle życzliwa, wspierająca w działaniach i doceniająca sukcesy.
Będzie Jej nam bardzo brakowało.

Zarząd Okręgu SBP w Warszawie


Szanowni Państwo,
z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Pani Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.
Będziemy dobrze wspominać współpracę z Panią Joanną, Jej pomoc oraz podejmowanie wspólnych działań, mających na celu wsparcie środowiska bibliotekarskiego. Panią Joannę zapamiętamy jako osobę życzliwą, pomocną i serdeczną.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom,

Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim


Kondolencje

Przyjaciele ze studiów w Instytucie Romanistyki UW


Dzień, w którym dowiedzieliśmy się o jej wypadku napełnił nas troską,
a dzień jej śmierci niewypowiedzianym smutkiem i niedowierzaniem.
Była naszą koleżanką, kierownikiem i Dyrektorem, człowiekiem sumiennym i odpowiedzialnym,
a przy tym zawsze gotowym służyć radą i pomocą zarówno w sprawach zawodowych
jak i w życiu osobistym.
Joasiu dziękujemy Ci za Twoją obecność wśród nas. Byłaś osobą na którą zawsze mogliśmy liczyć, dziękujemy Ci za Twoją życzliwość  i wsparcie. Będziemy o Tobie pamiętać.

Koleżanki i Koledzy z Katalogów Centralnych


W imieniu dyrekcji, koleżanek i kolegów z Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz naszych studentów przekazuję wyrazy głębokiego żalu z powodu odejścia Pani Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jej wkład w rozwój bibliotekarstwa i wpływ, jaki wywarła na całe nasze środowisko na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ
Dyrektor Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
*Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej*
Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w
Warszawie.
Wyrazy żalu i współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają

Rozalia Podgórska Przewodnicząca
i Członkowie
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego SBP we Wrocławiu


W imieniu redakcji „Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych” i własnym przekazuję wyrazy głębokiego smutku i żalu z powodu niespodziewanego odejścia Pani Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, cenionej specjalistki i propagatorki nowoczesnego bibliotekarstwa, przez wiele lat pracownika Biblioteki Narodowej, jej Sekretarza Naukowego, Zastępcy Dyrektora BN ds. naukowych i współpracy międzynarodowej, w latach 2005-2011 redaktor naczelnej rocznika „Polish Libraries Today”. Osoby zawsze życzliwiej, serdecznej i wspierającej. Będzie nam Jej brakowało.

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
Redaktor Naczelna „Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych”  


Kondolencje

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego


Kondolencje

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie


Kondolencje

Polski Związek Bibliotek


Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łomży z głębokim żalem i smutkiem pragnie pożegnać Ś.P. Panią Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską – Przewodniczącą Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. 

W naszej pamięci  pozostanie jako osoba życzliwa, serdeczna, zasłużona dla polskiego bibliotekarstwa.     

W imieniu Oddziału SBP w Łomży
Wiesława Kłosińska


Żegnaj Joanno.
Zrobiłaś wiele dobrego dla bibliotek i bibliotekarzy, pracując w BN i kierując SBP m. n. w jego najtrudniejszym okresie.
Wiadomość o Twojej śmierci przyjąłem z głębokim smutkiem i żalem.

Jan Wołosz


/Mors ianua vitae/

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Joanny
Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Pragniemy złożyć rodzinie zmarłej oraz
wszystkim współpracownikom Pani Przewodniczącej SBP wyrazy głębokiego
współczucia. To ogromna strata dla nas wszystkich.
„/Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi/” -
Św. Jan Paweł II.
Była osobą otwartą, życzliwą, mającą w sercu dobro bibliotekarzy i
bibliotek.
Pani Przewodnicząca Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska na zawsze pozostanie w
naszej pamięci.

Dyrekcja i Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Przewodniczącej Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, która swoją aktywnością, zaangażowaniem, życzliwością, wiernością wyższym celom i troską o dobro wspólne przyczyniła się do realizacji wielu ważnych spraw dla środowiska bibliotecznego i bibliotekoznawczego w Polsce.
W imieniu Rady Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i całej społeczności akademickiej Instytutu, składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Współpracownikom Pani Przewodniczącej. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Aneta Firlej-Buzon


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom.

Zarząd Główny i Członkowie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich


Kondolencje

Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w województwie śląskim
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Biblioteki Śląskiej w Katowicach


Niezmiernie przykro jest nam przyjąć do wiadomości, że odeszła od nas Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.
Pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle otwarta i zaangażowana osoba, która swoją postawą i osobowością wzbudzała zaufanie i chęć współpracy.
Z głębokim smutkiem żegnamy wspaniałą osobę, rodzinie i bliskim składając wyrazy współczucia i wsparcia.

Koło SBP przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu


Kondolencje

W imieniu bibliotekarzy Małopolski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP


Pożegnanie

W imieniu Rady Redakcyjnej „Przeglądu Bibliotecznego” oraz swoim własnym żegnam Ją, dziękując za wkład wniesiony do rozwoju polskiego bibliotekarstwa.
Red. Naczelna „Przeglądu Bibliotecznego”
Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert


 

(kondolencje można przesyłać na adres biuro@sbp.pl lub listownie na adres: Biuro ZG SBP, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa)

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP