Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Każdy cel jest ważny! - akcja promująca 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ

Data dodania: 23.04.2021

Każdy cel jest ważny! - akcja promująca 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ

22 kwietnia br., w Światowy Dzień Ziemi, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie rozpoczęła akcję skierowaną do moderatorów DDK, której celem jest włączenie się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju świata.

Akcja „Każdy Cel jest ważny!” jest realizowana w ramach Programu DKK „Dobre książki – dobry klimat – dobre życie”, finansowanego ze środków Instytutu Książki i promuje 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku.

Skupiają się one wokół 5 obszarów:

ludzie – people
planeta – planet
dobrobyt – prosperity
pokój – peace
partnerstwo – partnership

Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, m. in.: uwrażliwienie na kwestię szeroko rozumianego ubóstwa i głodu, promująca dobre zdrowie i jakość życia, dobrą jakość edukacji, czystą i dostępną energię, wzrost gospodarczy i godną pracę, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialną produkcję i konsumpcję, działania z dziedziny klimatu.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką Celów opracowaną dla bibliotek na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich http://www.agenda2030.sbp.pl/ i propagowania ich w lokalnym środowisku.

Są to najważniejsze wyzwania naszych czasów.

Przedstawiają wizję budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety oraz jego naprawy.

Bibliotekarze zawsze byli propagatorami dobrych zmian, a wraz z Klubowiczami rośnie nasza siła sprawcza.

Akcja będzie współorganizowana z Okręgiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie.

Proponujemy, aby Moderatorzy Klubów zorganizowali spotkanie lub spotkania na temat jednego lub kilku wybranych Celów z dobranymi odpowiednio książkami. Najciekawszy dobór literatury – obrazujący myśl zawartą w Celu – będzie miał kluczowe znaczenie w przyznaniu nagrody. Mile widziane jest zaproszenie do dyskusji przedstawicieli lokalnych instytucji, organizacji.

Prosimy o wypromowanie akcji „Każdy Cel jest ważny!” w swoim środowisku oraz w mediach, w tym społecznościowych.

Zakończenie akcji 30 października 2021 roku.

Gorąco namawiamy do włączenia się do akcji!


Okręg SBP w Lublinie


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP