Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej 2021

Data dodania: 23.04.2021

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej 2021

Zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy, architektów informacji, pracowników informacji naukowej.   

Jednym z celów Konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym SBP.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają książki Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.

Gorąco zachęcamy promotorów i absolwentów do zgłaszania prac magisterskich do dnia 30 kwietnia 2021 r. w postaci elektronicznej na adres: wydawnictwo@sbp.pl oraz w postaci papierowej na adres:

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.

Informacji udziela sekretarz Konkursu:

Marta Lach, m.lach@sbp.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.

>> Regulamin


ML/Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP