Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

15 rocznica śmierci Jadwigi Rudnickiej

Data dodania: 25.04.2021

15 rocznica śmierci Jadwigi Rudnickiej

25 kwietnia 2021 r. mija 15. rocznica śmierci Jadwigi Rudnickiej (1916-2006), bibliotekarki, bibliografa, literaturoznawcy, wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Urodziła się w 1916 r. w Fastowie na Ukrainie, dokąd trafili jej rodzice zagarnięci przez wojska carskie w czasie I wojny światowej z Lubelszczyzny, gdzie prowadzili gospodarstwo rolne. Wrócili w okolice Krasnegostawu w 1918 r. W 1935 r. ukończyła żeńskie Gimnazjum Nauczycielskie w Zamościu, następnie Gimnazjum Humanistyczne w Lublinie. Pracowała jako nauczycielka szkół powszechnych. W czasie wojny straciła matkę i siostrę, a sama była ranna. W 1944 r. podjęła studia polonistyczne na KUL. Jednocześnie pracowała w bibliotece miejskiej w Zamościu i Lublinie. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem Juliusza Kleinera w 1947 r. Następnie przeprowadziła się do Warszawy i  podjęła pracę w Zakładzie Starych Druków w  Bibliotece Narodowej pod kierunkiem Alodii Kaweckiej-Gryczowej. W 1950 r. obroniła pracę doktorską na podstawie rozprawy o życiu literackim Warszawy w epoce paskiewiczowskiej. Od 1 maja 1957 r. pełniła funkcję kierownika zbiorów wilanowskich w Zakładzie Starych Druków. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 1970 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie opracowania powieści polskiej XVII i XVIII w.  W 1971 r. odeszła z BN na stanowisko kierownika Działu Starych Druków w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. W latach 1977-1987 pracowała jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W tym czasie mieszkała w Lublinie, gdzie prowadziła wykłady zlecone na KUL z zakresu literaturoznawstwa. Była znawczynią twórczości C.K. Norwida.

Jest autorką pond 150 publikacji z zakresu literaturoznawstwa XVIII i XIX w., starych druków, bibliografii. M.in. opublikowała Bibliografię powieści polskiej 1601-1800 (1964), Bibliotekę wilanowską (1967), Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1974) oraz Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1976) i Polonica XVII w. (1976), Bibliografię katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII (1975).

Zmarła 26 kwietnia 2006 r. w Lublinie. Pochowana została w grobie rodzinnym w Gorzkowie.   

JS

Zob. też:

Bułhak Henryk: Jadwiga Rudnicka (1916-2006). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa: SBP, 2012, s. 170-177 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12)
Starnawski Jerzy: Rudnicka Jadwiga (7 XI 1916-25 IV 2006). W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa: SBP, 2010, s. 239-240
Starnawski Jerzy: Jadwiga Rudnicka (7 września 1916 - 25 kwietnia 2006), „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 4, s. 215-220


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP