Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Laureatki XII Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020

Data dodania: 11.05.2021

Laureatki XII Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020

Prezentujemy sylwetki laureatek XII Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020. Nagrody zostały wręczone 7 maja 2021 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie tradycyjnie w trakcie Zachodniopomorskiej Inauguracji Tygodnia Bibliotek.

Anna Rutkowska, Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020, w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2020 uzyskała piąte miejsce.

Anna Rutkowska - Kierownik Działu Promocji  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie; wniosek:  Koła 3 Szczecin OZ SBP - Zarząd.

W 2020 roku była inicjatorką lub koordynatorką 99 imprez, które miały 135 848 odbiorców, szkoleń dla bibliotekarzy (na platformie Zoom i stacjonarnych), webinariów, spotkań autorskich, prelekcji i wystaw (YouTube MBP, Spotify MBP). Angażowała się we włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne realizując wydarzenia tłumaczone na język migowy. W MBP koordynowała drugą edycję festiwalu literatury non-fiction OKOlice Literatury, zrealizowanego w formule hybrydowej, na ten festiwal pozyskała dofinansowanie z środków MKiDN. Odpowiadała za  wolontariat biblioteczny, co zostało docenione przez Europejski Korpus Solidarności, który przyznał MBP certyfikat Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom. Dzieliła się swoją wiedzą z innymi bibliotekarzami. W MBP koordynowała roczny projekt szkoleniowy, realizowany w ramach programu Partnerstwo dla książki. Jako trenerka uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie: Biblioteka online - w programie szkoleniowym, przygotowującym bibliotekarzy do tworzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej i do działań online dla różnych grup odbiorców.  Prowadziła otwarte  webinaria: Widzieć więcej niż się widzi, wiedzieć więcej niż się wie - o dostępności biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami; Marketing wewnętrzny w bibliotece; Trudny czytelnik nie taki trudny jak się nam wydaje - czytelnik ze specjalnymi potrzebami. Przygotowała tutoriale nt. aplikacji pomagających bibliotekarzom w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu: (aplikacja: Migaj z nami PJM;  aplikacja: Transkrypcja na żywo), które zostały zamieszczone na stronie internetowej Biblioteka Aplikacji. Podczas konferencji online VI Forum Kultury bez Barier, wystąpiła jako prelegentka  panelu  o wirtualnej odsłonie bibliotek i dostępności cyfrowej. Była koordynatorką III edycji BiblioLABu, zjazdu bibliotekarzy z woj. zachodniopomorskiego, który był realizowany w ramach edycji ogólnopolskiej, pod hasłem: Myśl globalnie, działaj lokalnie - biblioteki po covid. Podczas zjazdu prowadziła także warsztat o dostępności cyfrowej, architektonicznej i kulturalno-informacyjnej bibliotek. Więcej na WWW SBP.pl.


Wyróżnieni:

Barbara Markowska - starszy bibliotekarz, Filia 42 (osiedle Śródmieście) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie; wniosek: Zarząd Oddziału Szczecińskiego  SBP - przewodnicząca Marta Kurzyńska.

W 2020 zrealizowała - tzn. przygotowała wnioski o dofinansowanie, koordynowała realizację projektów i rozliczyła dotacje -  ważne wydarzenia na rzecz mieszkańców Szczecina i  bibliotekarzy. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2020 zorganizowała „Piknik literacki. Zasmakuj w Tokarczuk” (Rynek Sienny w Szczecinie, 18.09.2020) - wydarzenie stanowiło odpowiedź na zarejestrowane przez bibliotekarzy czytelniczych problemów recepcji twórczości noblistki. Zainicjowała i zrealizowała projekt „Epidemia dobra w Szczecinie” składający się z wędrującej wystawy fotografii Jarosława Dulnego (30 prac, wielki format), dokumentujących działalność osób skupionych w grupie pod nazwą „Pomóżmy tym, którzy pomagają SZCZECIN” - grupa ta powstała w Szczecinie w pierwszych miesiącach stanu epidemii Covid-19 (marzec-kwiecień 2020). Wystawie towarzyszył folder, przygotowany w formule fotoreportażu, który prezentuje działania pomocowe zrealizowane przez szczecińskich restauratorów i wolontariuszy, zawiera podziękowania dla wszystkich osób i firm zaangażowanych w akcję. Autorka projektu uznała, że rolą środowiska bibliotekarskiego jest dokumentowanie takich trudnych, a jednocześnie ważnych doświadczeń społecznych. W 2020 wystawę można było obejrzeć w dziewięciu przestrzeniach publicznych Szczecina. Była inicjatorką i koordynatorką warsztatów dla bibliotekarzy, które zostały sfinansowane z nagrody otrzymanej w konkursie „Pozarządowy Szczecin 2019” (I MIEJSCE W KATEGORII projekt społeczny za projekt „Kryminalny Szczecin”) - Tajniki komunikowania się ze sobą i z innymi (ProMedia Szczecin, 25.01.2020). Zainicjowała i zrealizowała warsztaty dla bibliotekarzy - Biblioteka dla klimatu (Kooperatywa Łaźnia w Szczecinie, 19.09.2020), których celem było zdobycie narzędzi do wdrażania zmian w myśleniu i działaniu na rzecz przeciwdziałania i przygotowania się na czekające nas nieuchronnie zmiany klimatyczne.  


Anna Kotowska - instruktor metodyczny, Książnica Pomorska w Szczecinie - dział Metodyczny; wniosek: Koło 1 Szczecin OZ SBP – Zarząd.  

Od kilku lat działa na rzecz wdrażania i wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach województwa zachodniopomorskiego. Pierwszymi działaniami były szkolenia bibliotekarzy z kodowania metodami animacyjnymi i programowania robotów Photon. Co roku przeprowadza kilka szkoleń z tego zakresu. Kodowanie w formie zabawy przeprowadza z grupami dzieci zwiedzającymi Książnicę Pomorską. Dzięki jej pomysłom bibliotekarze z województwa zyskali nowe narzędzia komunikacji. Pomogła wielu bibliotekarzom przebrnąć przez pierwsze szkolenia on-line, zapoznając ich z działaniem różnych platform szkoleniowych. Współtworzyła (projekt, wykonanie, przygotowanie do druku) edukacyjną grę karcianą „Nie ma to jak biblioteka”, która była nagrodą dla uczestników Nocy Bibliotek 2020 w Książnicy Pomorskiej. Przeprowadziła szkolenia on-line dla bibliotekarzy: Tradycyjne formy reklamy papierowej - plakat, ulotka, broszura, Kodowanie na ekranie dla zaawansowanych, Wykorzystanie programu Canva w pracy bibliotekarza. Współpracowała z Fundacją Liga Niezwykłych Umysłów (FRSI) nad stworzeniem testowej platformy dla bibliotekarzy wprowadzającej do programowania Koduj_Pro na poziomie podstawowym.


Aleksandra Skiba - starszy kustosz,  Książnica Pomorska w Szczecinie - Sekcja Rękopisów;  wniosek: Koło 1 Szczecin OZ SBP – przewodnicząca Sylwia Matejek.

Historyczka z wykształcenia swoje zainteresowania i pasje badawcze realizuje w pracy nad zbiorami rękopiśmiennymi Książnicy Pomorskiej. Rezultatem tych poszukiwań są artykuły naukowe oraz czynne uczestnictwo w konferencjach, w tym zorganizowanej ostatnio przez Bibliotekę PAN i PAU w Krakowie (Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów, Kraków 19-20.11.2020). Talenty pedagogiczne  i metodyczne wykorzystuje podczas zajęć ze studentami Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej US  oraz uczniami liceów. Popularyzuje zbiory Książnicy Pomorskiej przy pomocy mediów, także społecznościowych. Autorka  publikacji z cyklu „Skarby Książnicy Pomorskiej - "...chcąc to mieć i rozkazując, abyś..." List króla Zygmunta III Wazy do Wojciecha Boboli (2020). Sekretarz konkursu o Nagrodę Literacką „Jantar” skierowanej do autorów mieszkających na Pomorzu Zachodnim lub z nim związanych.


Linki:
Zachodniopomorska Bibliotekarka Roku pracuje w Szczecinie, WWW WZP, 7.05.2021
Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020, WWW SBP, 13.04.2021
Anna Rutkowska Zachodniopomorskim Bibliotekarzem Roku [ROZMOWA Agata ROKICKA], Radio Szczecin, 19.04.2021
Biblioteka zaangażowana - rozmowa z Barbarą Markowską, rozm. Monika Schmeichel-Zarzeczna, WWW Komisja Europejska, 26.04.2021

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020
XII Konkurs im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

  • Organizatorzy Konkursu: Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich & Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Nagroda wręczana: od 2009.
  • Fundator nagrody: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 - 5 tys. zł & zestawy upominkowe dla osób wyróżnionych.

Oprac: MaraKu

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP