Polecamy
35,00 PLN

  Materiały zebrane w tej publikacji zostały zaprezentowane podczas dwóch kolejnych... więcej >

65 lat Biblioteki w Bochni

Data dodania: 17.05.2011

10 maja 2011 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni odbyła się wyjątkowa uroczystość: jubileusz 65 – lecia jej powstania, nad którą Honorowy Patronat objęli Jacek Pająk – Starosta Bocheński i Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia.

Tego dnia w sali klubu Biblioteki spotkali się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, bocheńskich instytucji kultury, edukacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Nie zabrakło również przedstawicieli Zarządu Okręgu SBP w Krakowie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz osób reprezentujących zaprzyjaźnione małopolskie książnice. Organizatorzy - Biblioteka i bocheńskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – pragnęli by nie zabrakło nikogo spośród tych, którzy w przeszłości tworzyli historię placówki i tych, którzy tworzą jej dziś. Słowa uznania, gratulacje i życzenia na kolejne lata skierowali do jubilatki Burmistrz Miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim, V-ce Starosta Bocheński Tomasz Całka oraz osoby reprezentujące zaprzyjaźnione instytucje i organizacje.

Biblioteka w Bochni zawsze poszukiwała nowych form pracy i możliwości dotarcia ze swoją ofertą do jak najszerszego grona odbiorców. Była inicjatorką wielu ciekawych działań. Należy tu wspomnieć czytelnię wzorowaną na modelu duńskim, eksperyment bocheński – Bibliotekę Dom Kultury, pierwszy w kraju Bibliobus, wydanie Bocheńskiego Almanachu Literackiego, w który debiutowali m. in. I. Iredyński i B. Loebl. Dzięki temu znalazła swoje stałe miejsce w społeczeństwie lokalnym wpisując się w krajobraz Bochni i Bocheńszczyzny. Za swą pracę otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in. Nagrodę Sezony Wydawniczo-Księgarskiego Ikar 2002 czy medal Bibliotheca Magna Perenisque przyznawany przez ZG SBP. Wraz ze zmieniającymi się warunkami społecznymi, gustami i potrzebami użytkowników, zmieniała się i Biblioteka tak, by była atrakcyjnym miejscem dla poszukujących wiedzy i dla poszukujących dobrej rozrywki a wszyscy odwiedzający ją użytkownicy znaleźli w jej zbiorach i ofercie ciekawe propozycje.

Podczas jubileuszowych wystąpień wielokrotnie podkreślano kulturotwórcze i edukacyjne znaczenie placówki, wspominano ludzi kierujących nią i pracujących tutaj w ciągu minionych lat. Raz jeszcze okazało się, że źródłem najcenniejszych wspomnień i osiągnięć jest wrażliwość na drugiego człowieka. Dzielono się radością z faktu, że przez te wszystkie lata Bibliotece udało się stworzyć niezwykłą przestrzeń przyciągającą różne grupy użytkowników, integrującą lokalną społeczność i dbającą o jej więź z małą ojczyzną. Podkreślano znaczenie zbiorów i inicjatyw Biblioteki dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym lub tworzyć, jej patronat i opiekę nad lokalnymi twórcami.

Jubileuszowe refleksje nad zadaniami i misją biblioteki publicznej w małej ojczyźnie pogłębił prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski w wykładzie „Biblioteka w środowisku lokalnym”. Mówiąc o bibliotece jako generatorze lokalnej historii, współtwórcy teraźniejszej panoramy środowiska, miejscu scalającym lokalną społeczność i oferującym usługi różnym użytkownikom, grupom środowiskowym i pokoleniom. Spotkanie jubileuszowe zakończył koncert w wykonaniu duetu: Ewa Olejniczak (skrzypce) i Maria Manikowska (fortepian), który zachwycił słuchaczy pięknym wykonaniem kompozycji F. Kreislera, H. Wieniawskiego, E. Młynarskiego i V. Monti. Uzupełnienie wspomnień stanowiła wystawa prezentująca wczoraj i dziś instytucji: „Biblioteka w obrazach i fotografii”, którą tworzyły archiwalne i współczesne dokumenty, kroniki i fotografie ukazujące działalność Biblioteki w latach 1946 – 2011.

Z okazji 65-lecia jubileuszowe nagrody otrzymali pracownicy, którzy w ciągu wielu lat pracy przyczyniali się do rozwoju bocheńskiej książnicy: Małgorzata Flasza – kierownik Czytelni dla Dorosłych, Krystyna Marzec – Główna Księgowa Biblioteki, Anna Stolarczyk – kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Barbara Świder – kierownik Filii Nr 4.

Z okazji jubileuszu Biblioteka wraz z Kołem SBP w Bochni przygotowała wydawnictwo „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni. Informator”. Publikacja ta, będąca trzecim wydanym opracowaniem dotyczącym Bocheńskiej Biblioteki, jest skierowana do wszystkich poszukujących informacji o jej zbiorach, usługach, możliwości spędzenia wolnego czasu, jednym słowem o ofercie, jaką kieruje Biblioteka do użytkowników. Jubileuszowe spotkanie i wydawnictwo dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni i Gminy Miasta Bochnia.

oprac. Dorota Rzepka


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP