Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

IX Sympozjum "Ludzie książki Pomorza Zachodniego", Książnica Pomorska online Facebook, 13.05.2021 - relacja

Data dodania: 17.05.2021

IX Sympozjum

13 maja 2021 w ramach Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie obyło się IX Sympozjum "Ludzie książki Pomorza Zachodniego" – cykl poświęcony upamiętnieniu osób związanych z kulturą książki na Pomorzu Zachodnim – zainicjowany przez Okręg Zachodniopomorski SBP.  Tegoroczne spotkanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting i transmitowane na żywo poprzez Facebook Książnicy Pomorskiej. Uczestników powitał Dyrektor Książnicy Pomorskiej – Lucjan Bąbolewski  oraz Przewodnicząca Okręgu Zachodniopomorskiego SBP – Małgorzata Bartrosik. Spotkanie prowadziła – dr hab. Agnieszka Borysowska  - Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej.

W tym roku wygłoszono siedem referatów, które prezentowały sylwetki bibliotekarek i bibliotekarzy:  Krystyna Zgrzebnicka (1911-2002; w WiMBP w Koszalinie w latach 1959 –1984; autorka opublikowanych wspomnień z tułaczki lat wojennych przez Rosję, Iran, Palestynę, Monte Cassino do Polski: "Ja, Kostek i wojna", Wyd. Czytelnik" 1979 / wersja ocenzurowana, Muza 2009 / wersja pełna), Danuta Gwiazdowska (1927 -2002; w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej w latach 1956-1982); Magdalena Śliwka (1942-2000; w latach 1960-1982 w dzisiejszej BPMiG Dębno, w latach 1982-1997 w WiMBP w Szczecinie / Książnica Pomorska), Janusz Glapa (1954-2021; w Książnicy Pomorskiej 1981-2019). Jedno wystąpienie dotyczyło autora opracowań socjologicznych na temat   kultury Pomorza Zachodniego  - dr-a Bolesława Szarguta. Dwa referaty przedstawiły grupy zawodowe: archiwistów / bibliotekarzy Archiwum Państwowego w Szczecinie z lat 1945-1960 oraz pomorskich księgarzy z lat 1848-1945.

Wystąpienia ujawniły niezwykłe losy biograficzne i zawodowe prezentowanych osób, tym razem mocno międzynarodowe i oszałamiające rozmachem. Sporo ciekawostek i smaczków z działalności pomorskich przedwojennych księgarzy - zjazdach, stosowanym marketingu, sporach m. in. z bibliotekarzami oraz zaangażowaniu ideologicznym w myśl wytycznych Izby Piśmiennictwa Rzeszy. Była też mowa o dietariuszkach i manipulantkach bibliotecznych oraz niebezpieczeństwach i trudach pracy bibliotekarskiej z lat powojennych.
 


XVIII Tydzień Bibliotek 2021 / IX Sympozjum "Ludzie książki Pomorza Zachodniego", Książnica Pomorska online Facebook, 13 maja 2021

PROGRAM
1. Cecylia Judek / Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie: Janusz Glapa (1954-2021) –bibliotekarz, związkowiec, społecznik.
2. dr Janina Kosman / Archiwum Państwowe w Szczecinie: Ludzie książki Archiwum Państwowego w Szczecinie.
3. dr Leszek Laskowski / Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela: "Ja, Kostek i wojna". Krystyna Zgrzebnicka (1911-2002).
4. dr Ewa Gwiazdowska / Muzeum Narodowe w Szczecinie: Danuta Gwiazdowska (1927 -2002) językoznawca, bibliotekarz i pedagog.
5. Agnieszka Gnat-Leśniańska/ Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie: Magdalena Śliwka (1942-2000).
6. Izabela Strzelecka / Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie: Księgarze pomorscy i ich zrzeszenia w latach 1848-1945.
7. dr Władysław Michnal / Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie –pracownik emerytowany: Dr Bolesław Szargut – autor wielu prac socjologicznych i historycznych o regionie zachodniopomorskim.


Sympozja z cyklu "Ludzie książki Pomorza Zachodniego" organizowane są od 2013 roku przez Książnicę Pomorską we współpracy z Zachodniopomorskim Okręgiem SBP w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i poświęcone są upamiętnieniu osób związanych z kulturą książki na Pomorzu Zachodnim.

Ludzie Książki Pomorza Zachodniego - sympozjum 2013-2021, BlogSpot OZ SBP:
https://sbpoz.blogspot.com/p/ludzie-ksiazki.html

Oprac.: MaraKu


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP