Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Nagrodzono najlepsze książki o Łodzi i regionie

Data dodania: 26.05.2021

Nagrodzono najlepsze książki o Łodzi i regionie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wręczyła Nagrody Laureatom 28. Edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 11. Edycji Nagrody Superekslibris oraz 29. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 12. edycji Nagrody Superekslibris. Wydarzenie posiadało Patronat Honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Nagrody wręczała Barbara Czajka – dyrektor Biblioteki.

Nagrody Złoty Ekslibris za rok 2019 wręczone zostały:

Marcinowi Jakubowi Szymańskiemu za książkę „Łódź na wodach dziejów – biografia miasta”
Romanowi Kubiakowi za książkę „Między Nerem a Dobrzynką – dzieje Ksawerowa, Widzewa, Woli Zaradzyńskiej, Teklina, Żdżar, Dąbrowy, Nowej Gadki”
Arturowi Ruskowi i Agnieszce Urazińskiej za wydawnictwo albumowe „Włókiennicza”.

Nagrody Superekslibris za rok 2019 wręczone zostały:
prof. Krystynie Radziszewskiej i dr Ewie Wiatr za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi
redaktorowi Andrzejowi Dębkowskiemu za całokształt dotychczasowych publikacji o Ziemi Łódzkiej.

Nagrody Złoty Ekslibris za rok 2020 wręczone zostały:
Agacie Zysiak, Joannie Kocembie-Żebrowskiej, Marcie Madejskiej, Ewelinie Kurkowskiej, Marcinowi Szymańskiemu, Wiesławie Różyckiej-Stasiak, Michałowi Grudzie za książkę „Wielki przemysł, wielka cisza : łódzkie zakłady przemysłowe 1945-2000”
Józefowi K. Kurowskiemu i Paulinie Grzelak za książkę „Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : monografia”
Jarosławowi Stulczewskiemu, Urszuli Sakiewie, Włodzimierzowi Ignaczakowi za wydawnictwo albumowe „Czechy na fotografii dawniej i dziś”.

Nagrody Superekslibris za rok 2020 wręczone zostały:
dr. Tadeuszowi Bogaleckiemu za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi
Instytutowi Pamięci Narodowej. Oddział Łódzki za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej - Nagrodę odebrał dyrektor dr hab. Dariusz Rogut
Markowi Wojtylakowi, Tadeuszowi Żaczkowi i przedstawicielowi Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za całokształt dotychczasowych publikacji o Ziemi Łódzkiej.

 

 

 

 

 

 

Uroczystość objęta była patronatem medialnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Okolicznościowy biuletyn czytać można online https://tiny.pl/rzxfh

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy także do oglądania wystawy w holu Biblioteki, na której prezentowane są książki laureatów oraz autorów nominowanych do Nagród. Ekspozycja przygotowana przez Dział Zbiorów Regionalnych czynna będzie do 10 czerwca br.

 

Fot. Bartosz Niewęgłowski. 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP